Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Språkteknologi: hvordan behandles menneskelig språk av en datamaskin?
Professor Jan Tore Lønning
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Informasjonsteknologi)
Informatikk er ikke bare regning, programmering og elektronikk. Det aller meste vi bruker datamaskiner og Internett til, er tekster skrevet på vanlig språk. For oss mennesker er språket helt sentralt i all kommunikasjon, men hvordan kan en datamaskin forstå en tekst? Her kan du få et innblikk i et fagområde innenfor informatikk som fortsatt er relativt ukjent men som er i sterk vekst, nemlig Språkteknologi.
Internett - det største systemet menneskene har skapt
Professor Thomas Plagemann
11:15-12:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Informasjonsteknologi)
Du klarer deg nesten ikke uten, men hva er egentlig internett?  Hva har skjedd fra den første nettsiden ble laget til den eksploderende veksten vi ser i dag?  Hva foregår bak kulissene når du surfer på nettet? Hvordan vil Internett påvirke oss i fremtiden?
Kræsjkurs i programmeringsspråk
Stipendiat Lars Tveito
12:15-13:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Informasjonsteknologi)
Vi skal se hvordan vi kan løse de samme problemene i mange forskjellige programmeringsspråk, og hvordan programmeringsspråket vi skriver i påvirker hvordan vi tenker på et problem. Du vil få se eksempler på det samme programmet bli skrevet i flere språk. Etter foredraget skal ordene syntaks, semantikk og abstraksjon være kjente begreper.
Kreativ programmering for matematikk
Førsteamanuensis Roger Antonsen
13:15-14:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Informasjonsteknologi)
I dette foredraget får du en kjapp introduksjon til algoritmisk kunst og mange konkrete eksempler på hvordan man kan være kreativ og kunstnerisk ved å programmere. Vi ser også på hvordan matematiske begreper kan visualiseres og formidles ved hjelp av animasjoner, for eksempel permutasjoner, primtall, brøktall og fraktaler.
Jakten på Mr X - variable i matematikk og programmering
Førsteamanuensis Ragnhild Kobro Runde
14:15-15:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Informasjonsteknologi)
Hva betyr x2+x2=y2? Hva betyr x = x + 1? Hva vet vi om x og y når x + y = 16? Forståelse for og bruk av variable er sentralt i både matematikk og programmering. Men hva er egentlig en variabel? Overgangen fra tallregning (aritmetikk) til bokstavregning (algebra) er et potensielt problemområde for elever spesielt på ungdomstrinnet. Matematikken blir mer abstrakt, og elevene må forstå forskjellen på for eksempel ukjente i ligninger og variable i mer generelle uttrykk. I programmering brukes variable for å ta vare på verdier, og det kan skilles mellom ulike typer hjelpevariable og variable som en mer permanent del av datastrukturen. I dette foredraget ser vi nærmere på ulike variabel-roller i matematikk og programmering, og hvilke konsekvenser (manglende) forståelse for disse rollene kan ha for elevene.