Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Hva gjør samfunnet med seksuell vold?
May-Len Skilbrei
10:15-11:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 5 (Juss)
Presentasjon av boken Skilbrei, May-Len & Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.
Giftdrapene i Salisbury: en spionthriller med folkerettslige briller
Stian Øby Johansen
13:15-14:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 4 (Juss)
Introduksjon i folkerett.