Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Sonokjemi
Stipendiat Sverre Løyland
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
Sonokjemi er bruken av ultralyd for å få reaksjoner til å skje. Når vann utsettes for ultralyd med passende frekvens og intensitet oppstår fenomenet kavitering der det dannes bobler som straks kollapser. I boblekollapsen blir trykket og temperaturen ekstremt høy i et veldig kort øyeblikk som tillater eksotisk kjemi. Foredraget tar for seg noe av fysikken i boblene, fenomener som sonoluminescens (dannelse av lys) og anvendelser i syntese.
Kunstige organer kan gi raskere legemiddelutvikling
Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
Små organer av menneskeceller kan nå dyrkes i laboratoriet ved hjelp av stamceller. De kunstige organene, også kalt organoider kan gjøre legemiddelutvikling raskere ved å bedre forutse hvordan nye legemidler virker i mennesker, sammenlignet med forsøksdyr. Jeg forsker på hvor godt organoidene fungerer, ved bruk av væskekromatografi og massespektrometri.
DESSVERRE FULLT. Forsøk i kjemi 2 der seksverdig krom er erstattet av mindre farlige stoffer, OBS: Plassbegrensning: 50 plasser, Påmeldingsfrist 15. oktober.
Førstelektor Karoline Fægri og Universitetslektor Svein Tveit
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
DESSVERRE IKKE FLERE LEDIGE PLASSER PÅ DENNE FORELESNINGEN. Det er hele tiden et mål å erstatte de farligste stoffene med mindre farlige stoffer. Mange forbindelser av seksverdig krom kan ikke brukes uten at det er gitt godkjenning fra det europeiske kjemikaliebyrådet. I denne økten får deltagerne teste ut to elevforsøk der det tradisjonelt har vært brukt forbindelser av seksverdig krom, men der disse nå er byttet ut med mindre farlige kjemikalier. Forsøkene er Fellingstitrering: bestemme klorid i saltvann og Primær, sekundær eller tertiær alkohol. De to forsøkene blir sendt i posten som poseforsøk til dem som melder seg på økten. Vernebriller medfølger. Deltagerne må selv stille med saks og kokende vann (til vannbad). HUSK: Påmeldingsfrist 15. oktober.
Vår direkta omgivning som inspiration för kemi och fysik
Førsteamanuensis Bjørn Martin Valldor
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
Att inspirera elever och studenter till att finna intresse och motivation för egenstudier är mitt mål med undervisning. Givetvis skall gott grund-vetande visas i undervisning, men det är praktiskt omöjligt att påtvinga fakta om viljan att ta upp dessa saknas. Till inspiration tar jag speciellt utvalda fenomen ur den direkta omgivning för att få eleverna att förstå hur viktig kemi och fysik är för våran vardag.
Moderne analytisk kjemi i sykehusene: diagnostikk, dopinganalyse og narkotikamisbruk
Professor Steven Ray Haakon Wilson
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
I dette foredraget kommer jeg til å diskutere toppmoderne måter å analysere prøver på. Fokuset vil være på kromatografi, massespektrometri, og kjernemagnestisk resonans spektroskopi. Med disse verktøyene kan vi måle "nålen i høystaken" og avsløre alt fra dopingmisbruk til markører av sykdommer, så behandling ka settes i gang så tidlig som mulig. Eksempler er fra samarbeid med Kjemisk institutt og Oslo Universitetetsykehus
Nanoteknologi i kampen mot antibiotikaresistens og kreft
Førsteamanuensis Reidar Lund
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Kjemi)
De seneste årene har vist at nanopartikler har et stort potensial i behandling av infeksjonsykdomer og kreft, og til diagnostikk. Eller til og med til å gjøre begge ting samtidig (“theranostics”). Studier har vist at nanopartikler kan ha mange fordeler. Bla kan det brukes i målrettet medisin da det kan øke den selektive akkumulasjonen av cellegift i kreftceller, samle opp giftstoffer eller selektivt drepe bakterier. Nanopartikler kan lages på mange forskjellige måter, bla gjennom "self-assembly” der vi lager molekyler basert på polymerer, lipider eller peptider som spontant lager nanopartikler i kontakt med vann. Her vil vi gi et lite overblikk i hva nanopartikler er, hvordan de lages og hvordan de kan anvendes i noen biomedisinske sammenhenger.