Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Koronakrisen - et økonomisk perspektiv
Steinar Holden
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Hvilke virkninger har koronaepidemien hatt på norsk økonomi, både direkte konsekvenser av epidemien og konsekvenser av de tiltak som myndighetene har iverksatt, i Norge så vel som i andre land.
Lineæralgebraens ikke-lineære historie
Professor Tom Lindstrøm
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
For mange deler av matematikken er den historiske utviklingen omtrent som man ville forestille seg ut ifra dagen lærebokpresentasjoner. Det gjelder imidlertid ikke lineær algebra som oppstod på en (fra dagens ståsted) usedvanlig rotete, snirklete og usystematisk måte. Hvor kommer egentlig vektorer, matriser, determinanter og slikt fra?
Simpsons paradoks
Stipendiat Martin Bråtelund
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
Baseballspilleren David Justice spilte bedre enn Derek Jeter i 1995-sesongen, det samme var tilfellet i 1996. Dersom vi ser på de to sesongene sammenlagt, var det likevel Derek som spilte klart best. Hva kan dette komme av? I foredraget skal vi se på et av de klassiske paradoksene i statistikk, hvor en klar tendens i et datasett kan vise motsatt tendens dersom vi analyserer på gruppenivå. Vi skal også se på flere eksempler fra den virkelige verden, hvor dette paradokset har hatt praktiske konsekvenser.
Matematisk språk
Førstelektor Inger Christin Borge
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
"Vi ser at begynnerstudentene i matematikk har utfordringer med å skape mening av matematiske tekster og å løse problemer med et presist matematisk språk. Vi vil snakke om abstraksjon, argumentasjon, lesing og skriving i matematikk, og se på hvordan vi kan hjelpe elevene slik at overgangen til videre studier kan bli lettere når det gjelder disse utfordringene. Vi kobler oss til fagfornyelsen, og ser på noen eksempler til bruk i undervisningen."
Hvordan måle tempoet i korona-pandemien
Professor Nils Lid Hjort
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
I 2020 har vi alle levd med de dramatiske korona-prosessene og alle de tilhørende beslutninger og konsekvenser. Fra selv grunntallene dag etter dag, land etter land, med antall nye smittede, nye innlagte, nye døde, hvordan måler vi ikke bare nivået, men tempoet, akselerasjonen? Og hvordan kan vi måle effekten av de ulike tiltak? Hvem er klokest, Norge eller Sverige?
Skattlegging av naturressurser
Ragnhild Schreiner
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Med en aldrende befolkning og et ønske om et bedre velferdstilbud i fremtiden, har staten et økende behov for inntekter. Økte inntekter kan også bli nødvendig for å styrke offentlige finanser i årene etter Covid-19. Samtidig har andelen av befolkningen som er i arbeid falt det siste tiåret, og kapital flyter enda lettere enn før mellom landegrenser. Immobile skattegrunnlag, som naturressurser, bør derfor utgjør en større andel av skattegrunnlaget i fremtiden. Hva er grunnrente og grunnrenteskatt? Og hvordan kan slike skatter bidra til å bedre offentlige finanser i årene fremover?
Hva er god og virksom klimapolitikk?
Katinka Holtsmark
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
I klimapolitikken bruker politikerne mange samfunnsøkonomiske virkemidler for å senke utslippene våre. Men hvordan påvirkes aktørene i økonomien av klimaavgifter, grønne subsidier og forbud? Bruker vi de virkemidlene som virker best? Hvordan virker egentlig klimapolitikk?
Kul geometri – volum og overflateareal av kuler
Førsteamanuensis Helmer Aslaksen
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Utdanningsvitenskap)
På ungdomsskolen lærer man formlene for overflateareal og volum av kuler, og volum av pyramider og kjegler. Som regel får man ikke noen begrunnelse for disse formlene, men blir bare bedt om å «huske» dem. På videregående skole får man i noen kurs utledet formlene ved integrasjon, men det er lite motivasjon. I Singapore forsøker derimot lærebøkene å forklare og motivere formlene. Jeg vil gi eksempler på hvordan man kan sannsynliggjøre og forklare disse formlene uten eksplisitt integrasjon, og vise hvordan Arkimedes utledet dem. Målet er at dere skal kunne skape relasjonelle forståelse, ikke bare instrumentell forståelse. Får at elevene skal oppleve dybdelæring er det nødvendig for lærerne å ha dybdeforståelse. Jeg håper at dette foredraget kan inspirere dere til å reflektere over hvordan dere kan skape dybdelæring i deres egne fag.
Flislegging med konvekse fliser
Professor Kristian Ranestad
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
Kan du flislegge planet med like fliser? Svaret er selvsagt ja. Men hvilke fliser, utenom de mest kjente har lenge vært ukjent. I 2017 ble det gitt et bevis ved hjelp av datamaskiner for hvilke konvekse fliser som kan brukes. Jeg vil gi noe av historien og argumentasjonen som har vært brukt for å klassifisere disse flisene.
Simulering av brettspillstrategi
Stipendiat Andreas Nakkerud
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
Mange av de mest populære brettspillene har et element av flaks, gjerne tilført gjennom terningkast. Andreas viser hvordan vi kan bruke programmering, statistikk og simulering til å finne gode strategier for kjente og kjære spill som Yatzy og Risk.
Symmetri
Førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Matematikk)
En måte å beskrive geometriske objekter er gjennom deres symmetrier. Sophus Lie var en foregangsmann på dette området, men også Niels Henrik Abel benyttet seg av symmetri-betraktninger i noen av sine mest berømte arbeider.