Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Krig, fred, og statistikere
Professor Nils Lid Hjort
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
Er verden blitt fredeligere? Dette er et viktig og tilsynelatende enkelt spørsmål, men vanskelig å svare presist på. Ulike aktører ser ut til å komme til ganske forskjellige svar. Steven Pinker hevder i boken «The Better Angels of Our Nature» at vi opplever «The Long Peace», mens Nessim Taleb og andre er fykende uenige. Jeg skal gi en statistisk analyse av alle store mellomstatlige kriger, fra 1823 og oppover, for å belyse spørsmålene, både de rent statistiske og noen av de politiske: Statistical Sightings of Better Angels.
Matematikk og virkelighet – om å beregne det som ikke kan måles
Professor Tom Lindstrøm
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Som all annen vitenskap er matematikk et forsøk på å beskrive og forstå virkeligheten. I dag inngår matematikk i nesten alle teknologiske nyvinninger, men denne matematikken er både svært avansert og godt skjult. Vi skal isteden ta turen tilbake for å se hvordan tidligere tiders naturvitere brukte enkel matematikk og presise observasjoner til å beregne det de ikke kunne måle: Hvor stor er jorden? Hvor langt er det til månen og solen? Hva er lysets hastighet?
Analysens fundamentalteorem
Professor Snorre H Christiansen
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
Analysens såkalte fundamentalteorem omhandler forholdet mellom integrasjon og derivasjon og kan oppsummeres som at disse operasjonene er inverse av hverandre. Dette utsagnet får ekstra substans når vi knytter det til at arealer kan regnes ut ved hjelp av antiderivasjon. Men vent nå litt: Hvilke funksjoner kan egentlig integreres? Er en derivert funksjon nødvendigvis integrerbar? Og er i såfall integralet til den deriverte, den opprinnelige funksjonen?
Programmering i matematikk — muligheter og utfordringer
Professor Knut Mørken
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
De senere årene har det vært debatt rundt matematikk og programmering i skolen og i dette foredraget skal vi forsøke å belyse noen sider av dette temaet gjennom spørsmål som: Er det noen grunn til å koble matematikk og programmering? Har programmering og matematikk noen fellestrekk? Kan programmering bidra positivt til læring i matematikk? Er programmering mer enn koding? Hvordan påvirker datamaskiner og programmering matematikken?
En likevektstilstand kan være skjør!
Førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe
11:15-12:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Det er teoretisk mulig å plassere en kule på toppen av en annen kule, men i praksis mer eller mindre umulig. Dette er et eksempel på en ustabil likevektstilstand for et dynamisk system. Stabile, mindre stabile og ustabile likevekter er tema for dette matematikk-foredraget.
Matematisk tankegang og bevis (del 2)
Førstelektor Christin Borge
12:15-13:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Vi ser at mange begynnerstudenter i matematikktunge realfag har utfordringer med å komme inn i matematisk tankegang og bevis. Vi vil diskutere hvordan vi kan forberede elevene i skolen og hjelpe dem videre med disse utfordringene. Dette foredraget har samme tittel som foredraget mitt på faglig-pedagogisk dag i fjor – det er mye å si om dette temaet.
Sinus- og cosinussetningene fra et avansert synspunkt
Førsteamanuensis Helmer Aslaksen
13:15-14:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Mange bøker fremstiller sinus- og cosinussetningene som en samling eksempler. Hvordan vet man om disse eksemplene er alle man kan trenge? Spiller det noen rolle hvilken rekkefølge man bestemmer sidene og vinklene? Hva kan man si om mengden av kongruensklasser av trekanter? Jeg håper at dere vil både lære ting dere kan bruke i klasserommet, og ting som vil gi dere perspektiver videre.
Hoderegning
Stipendiat Andreas Nakkerud
14:15-15:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Regning danner et viktig grunnlag for matematisk intuisjon. Vi gjennomgår teknikker elever kan lære for å gjøre imponerende regnestykker, som store kvadratrøtter, i hodet. Vi ser også på noen morsomme matematikknøtter hvor regning på enkle tilfeller leder oss i retning av generelle bevis.
Spiraler - estetiske og hypnotiske
Førsteamanuensis Øyvind Hammer
14:15-15:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Matematikk)
Spiraler er kanskje de vakreste og mest myteomspunnede av matematiske former. Foredragsholderen har nylig skrevet en bok om spiraler i matematikk, biologi, fysikk, astronomi, kunst, arkitektur, teknologi og religion. Vi lover mange fine bilder og underlige historier!