Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Gradient descent methods in Deep Learning
Førsteamanuensis Tuyen Trung Truong
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
Deep Learning have obtained specular achievements recently, including Go Alpha (the first computer program ever beats human players, and indeed the best ones) and driverless cars. It is used in many daily life applications such as: Google translate or Siri assistant on iPhone. However, it is still not safe and easily fooled (adversarial images). To resolve these issues, one needs to improve and understand better the tools at the core of Deep Learning. This talk is a gentle introduction into one such tool, which is Gradient descent methods, and current status, including very recent joint work by the speaker. (OBS: Arrangementet gis i sin helhet på engelsk.)
Idrett - i et matematisk perspektiv
Førsteamanuensis (og kajakkpadler) Arne B. Sletsjøe
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
I dette foredraget skal vi bruke matematikk til å analysere en del velkjente fenomener innen idrett. Det blir mange ulike eksempler, og bakgrunnskunnskap innen idrett er vel så relevant som matematisk kompetanse.
Lever japanske og italienske kvinner lenger enn kvinner i Skandinavia?
Professor Ørnulf Borgan
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
I avisene leser vi at japanske og italienske kvinner kan vente å leve lenger enn kvinner i Sverige og Norge. Men er det egentlig slik? Grunnen til spørsmålet er at det ikke er så enkelt å beregne forventet levealder som en kanskje tror. Tallene for forventet levealder som står i avisene bygger på periodedata, dvs. informasjon om dødeligheten i et bestemt år. I foredraget diskuterer jeg noen problemer med slike periodedata, og jeg vil beskrive en alternativ framgangsmåte som gir et delvis svar på spørsmålet. Foredraget krevet ikke kunnskaper i sannsynlighetsregning ut over dagens pensum i videregående skole.
Om argumentasjon og skriving i matematikk
Førstelektor Inger Christin Borge
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
Vi ser at begynnerstudentene i matematikk har utfordringer når det gjelder å argumentere og å strukturere og presentere argumentasjonen sin (Hvor starter jeg? Og: Er jeg ferdig nå?). Vi vil se på hvordan man kan hjelpe elevene i skolen å komme i gang med denne prosessen slik at overgangen til videre studier kan bli lettere.
Jenter, gutter og Gauss.
Stipendiat Emil Aas Stoltenberg
11:15-12:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
På Blindern kryr det av jenter. 62 prosent av dem som begynte på Universitetet i Oslo høsten 2018 var jenter. På medisin og psykologi var det henholdsvis 68 og 77 prosent jenter. Grunnene til jentedominansen på Blindern er sikkert mange og sammensatte, men for å prøve å forstå, må man forenkle. Hva kan den gaussiske fordelingen lære oss om jenter, gutter, og samordna opptak?
Polynomer, matriser og optimering
Professor Kristian Ranestad
11:15-12:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Å finne maksimum til en funksjon er en velkjent oppgave i matematikk i skolen. Samtidig er det kanskje blant de mest brukte anvendelsene av matematikk. Elevene regner ofte på funksjoner definert på et intervall. Det er den enkleste formen for optimering. Når definisjonsområdet har flere dimensjoner og er mer sammensatt må løsningsmetodene suppleres. Jeg vil vise med eksempler og bilder hvordan symmetriske matrise brukes i optimering.
Matematikk og økonomi
Halvor Mehlum
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi, Matematikk)
Samfunnsøkonomer bruker matematiske verktøy til å forstå samfunnet. I denne forelesningen vil Mehlum vise hvordan elementære matematisk formler dukker opp i flere viktige økonomiske problemstillinger. Han vil med utgangspunkt i formelen for geometriske rekker vise hvordan handlingsregelen for oljepengebruk begrunnes og hva bærekraftig gjeld er og vise hvordan renta påvirker boligpriser og hvordan kredittregulering virker. Forelesningen kan være av interesse for lærere i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og matematikk S2 eller R2.
Overspredde og markovske barn
Professor Nils Lid Hjort
12:15-13:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 2 (Matematikk)
Se rundt deg, skru på tellebrillene, og du vil se omtrent like mange gutter som jenter, på gaten og i klasserommet og i din slekt. Så som en første approksimasjon er vi tilsynelatende resultater av kaskader av uavhengige myntkast gjennom historien, med lik sjanse 0.50-0.50 for jente-gutt. Teller man nøye nok, i store nok utvalg, ser man at myntene ikke er helt symmetriske, så å si, men at jente-sannsynligheten er nærmere 0.485. I mitt foredrag skal jeg ha en enda finere statistikklupe, og spore frem mer subtile forskjeller enn dette. Barna vi lager er (såvidt) overdisperserte og (såvidt) markovske.
Refleksjoner over refleksjon
Professor Tom Lindstrøm
12:15-13:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Mange geometriske problemer kan løses enkelt og elegant ved å bruke en eller annen form for speiling eller inversjon. Vi skal se på et lite utvalg.
Sannsynlighet og kombinatorikk i brettspill og kortspill
Førsteamanuensis Helmer Aslaksen
13:15-14:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Mange brettspill og kortspill inneholder problemstillinger fra sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Dette kan brukes som motivasjon og variasjon i undervisningen. Vi skal se på spill som Poker, Bridge, Catan, Can’t Stop, Pickomino, Istanbul, Battle Line og Legends of Andor.
Hvordan matematikk brukes i finans og forsikring
Professor em Erik Bølviken
14:15-15:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1 (Matematikk)
Det finnes i forsikring og finans en lang rekke enkle eksempler som kunne egne seg til matematikkundervisingen på videregående. Foredraget vil gi en kjapp oversikt over noe av det mest sentrale og demonstrere matematiske beskrivelser og argumenter som er mye enklere enn de man ofte finner i lærebøker for universiteter og høyskoler. Hovedpoenget med matematisk modellering i forsikring og finans er å kunne kontrollere og prise risiko. Det er vanligvis altfor mye ukjent ved de underliggende prosessene til at de kan beskrives detaljert slik at de nyttige matematiske modellene ofte er de enkle og omtrentlige.