Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Kjønn og seksualitet i dataspill
Førstelektor Kim Johansen Østby
10:15-11:00: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4 (Mediefag)
Hva kan dataspill lære oss om utforskning av kjønn og seksualitet? Denne forelesningen diskuterer hvordan spill kan være både en fantastisk og en utfordrende arena for kjønns- og seksualitetsrepresentasjoner. Dataspill er blant våre største kulturuttrykk og blir stadig en viktigere del av ungdommers liv. Dataspill tiltrekker seg et stort og variert publikum, men tradisjonelt har dataspill ofte antatt et mannlig publikum og representasjoner av kjønn og seksualitet har blitt formet deretter. Hvordan kommuniseres dette i spillene? Hvordan har dette utviklet seg de siste årene? Hvor er vi på vei? Dette er blant spørsmålene som forelesningen vil drøfte og det blir brukt eksempler fra mange ulike typer dataspill.
Vold og medier
Førstelektor Kjetil Rødje
13:15-14:00: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4 (Mediefag)
Vold og medier har vært et sentralt tema gjennom medievitenskapens historie. Vold er studert i relasjon til medieinnhold, mediepåvirkning og mediebruk, uten at vi har kommet fram til entydige svar. Denne presentasjonen vil gi en oversikt over feltet og diskutere metodologiske utfordringer ved å studere medievold.