Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Talking about immigration – ‘Black Pete’, Brexit and the Mohammed cartoons
Lektor Iris Beau Segers
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Mediefag, Samfunnskunnskap)
In this lecture, I will explore the issue of free speech in relation to the ‘immigration debate’ in three countries: Norway, the Netherlands, and the United Kingdom. In particular, I will explore the tension between ‘unlimited’ free speech and a non-discriminatory public sphere through the lens of three cases: the Dutch ‘Black Pete’ discussion related to an annual children’s holiday, minorities’ experiences of everyday forms of racism in light of Brexit, and the Norwegian public discussion about the Mohammed cartoons in 2006. In an interactive lecture, we will explore the following questions together. How do liberal, Western societies discuss controversial topics related to immigration? What kinds of voices are heard in the public debate, and which ones are marginalized and silenced? Finally, how do societal debates about immigration feed into power dynamics between majority and minority populations?
Samtaleroboter - når teknologien blir venn og romantisk partner
Professor Petter Bae Brandtzæg
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Mediefag)
Petter forsker på kunstig intelligente roboter på nett. Teknologien har tradisjonelt blitt sett på som et verktøy. Et verktøy som ikke har noen egen vilje. Det er menneskene selv som tradisjonelt har styrt verktøyene. De siste årene har imidlertid teknologien gått fra å være verktøy til og bli partner. Teknologien har i større grad fått egen vilje gjennom kunstig intelligens. Den har fått stadig mer menneskelignende egenskaper og trekk, særlig kommer dette til uttrykk i roboter og samtaleroboter på nett. Det er ikke lenger science fiction og snakke med en robot. Det gjøres daglig av millioner av mennesker, noe blir til og med forelsket og utvikler dype og langvarige relasjoner til samtaleroboter. Denne forelesninger vil forklare hvordan denne utviklingen har skjedd og hva fremveksten av samtaleroboter vil gjøre med menneskers relasjon til teknologien nå og i fremtiden.
Bli med inn i sakens prosa!
Professor og sakprosaforsker Johan Tønnesson og Professor og norskdidaktiker Marte Blikstad-Balas
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Mediefag, Norsk)
Hvordan analysere sakprosa i klasserommet slik at både saken og prosaen kommer til sin rett? Sakprosaen er blitt kalt «Det litterære skattkammer». I forelesninga inviteres du med på en fagdidaktisk, tekstanalytisk og retorisk skattejakt i en fatal Facebookmelding, et stykke sviende samfunnskritikk, en populærvitenskapelig perle, en kongelig kunngjøring, en prisvinnende pannekakerapport og gøyal gamingreklame. Kan tilsynelatende abstrakte fagbegreper som sjanger, kontekst, språkhandling og Modelleser bli konkrete luper, briller og kikkerter å se med for elevene – inn i sakens prosa? Foreleserne er overbevist om dette og vil gjerne overbevise deg.