Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00 - 14:30-15:30
Musikk og humor
Professor Asbjørn Øfsthus Eriksen og Associate Professor Peter Edwards
09:15-10:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
Denne forelesningen tar opp en rekke ulike tilnærminger til musikk og humor; fra humor i instrumentalmusikk til musikalsk «slapstick» i opera, musikkteater og musikkvideoer. Humor i musikk kan sees i sammenheng med alminnelige teorier om humor av bl.a. Thomas C. Veatch (1998) og Henri Bergson (1899). Forelesningen vil forsøke å identifisere karakteristiske trekk i ulike former for musikalsk humor, og undersøke hvordan musikalsk humor har endret seg gjennom tidene.
Musikkutdanning på tvers av Norge - erfaringer med det nye masterprogrammet "Music, Communication and Technology"
Førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen, førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius og førsteamanuensis Kristian Nymoen
10:15-11:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
I denne presentasjonen gir vi et lite innblikk i hvordan vi jobber med nye teknologier og pedagogiske metoder i det nye masterprogrammet "Music, Communication and Technology". Her underviser vi én studentgruppe, samlet og samtidig, men på to fysiske steder (UiO og NTNU). Dette gjøres i Portalen, to spesialrom med avansert audiovisuell kommunikasjonsteknologi som alltid er knyttet sammen. Målet er å lage en faglig smeltedigel med musikk og lyd som hovedfokus, men med forskjellige faglige disipliner som utgangspunkt. Gruppebasert problemløsning er kjernen i studiet. Studentene må samarbeide tett, og lære seg hverandres teorier, perspektiver og ferdigheter slik at de får den bredden og spisskompetansen som det er behov for i fremtidens arbeidsliv.
Relational Listening: in-between body, memory, migration and telematics
Dr. Ximena Alarcón, Postdoctoral Researcher
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
How to connect experiences that make of listening a collective dynamic and transformative practice in the midst of subjective experiences? This lecture will introduce the concept of relational listening as it is being nourished in the research project INTIMAL: a physical-virtual system that explores the body as an “interface” for keeping and transforming the memory of place in migratory contexts. The lecture will review practices and theories of listening as a multidisciplinary contemporary practice that connects us with our surroundings and will link it to the exploration of sonic “in-between” spaces. These spaces manifest on the experiences of the body, memory, dreams, migration and telematics, which expand the perception of ourselves in the world, and the world that inhabits us.