Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Intimitet i innspilt musikk
Stipendiat Emil Kraugerud
10:15-11:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
Hva mener vi egentlig når vi beskriver musikkinnspillinger som intime, og hvordan går musikkprodusenter og lydteknikere fram for å skape intime lydrom i musikk? Denne forelesningen viser hvordan teori kan kombineres med musikkproduksjonsteknikker for å få en dypere forståelse av hvordan det som skjer i lydstudioet påvirker vår opplevelse av musikken, med fokus på hvordan lyder kan manipuleres for å gi lytteren en følelse av intimitet. Forelesningen baseres på funn fra doktorprosjektet «Intimacy in Popular Music Sound», som dreier seg om produksjonen av akusmatisk intimitet i innspilt populærmusikk, det vil si hvordan innspilt musikk kan trigge en følelse av intimitet når lydens opprinnelse (som for eksempel en musiker og et instrument) ikke er tilstede.