Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Musikk for folk i bevegelse
Ph.d. kandidat Henrik Herrebrøden
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Musikk)
Musikk fremmer engasjement og bevegelse. I senere år har lærere, idrettstrenere og andre begynt å bruke musikk som et pedagogisk virkemiddel under fysisk aktivitet. I denne forelesningen vil Henrik presentere noen av måtene dette har blitt gjort på. Han vil også presentere deler av en ny studie, av Henrik og kolleger ved Institutt for Musikkvitenskap, der lydklipp brukes som hjelpemiddel for norske toppidrettsutøvere.
Musikk og bevegelse
Postdoktor Mari Romarheim Haugen
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Musikk)
Har du opplevd hvordan det nærmest er umulig å sitte stille når yndligslåta spilles? At du begynner å trampe takten, svaie med overkroppen eller danse? I denne forelesningen skal vi se på hvor nære forbindelser der er mellom musikk og bevegelse. At musikkrelaterte bevegelser ikke bare er en respons på musikalsk lyd, men en integrert del av selve musikkopplevelsen.
Improvisasjonsundervisning i instrument-/sangundervisningen
Universitetslektor Even Kruse Skatrud
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Musikk)
Hvordan jobbe med nybegynnere i alle aldre? Foredraget tar for seg de grunnleggende elementene som man bør/kan ta utgangspunkt i for å åpne opp for å kunne å lære seg å improvisere. Forelesningen er vinklet mot improvisasjonsundervisning som sikter mot det tonale og modale landskapet. Enkle og tydelige metodiske grep vil bli gjennomgått og det vil bli forklart hvorfor det er viktig å gjøre det akkurat slik i lys av harmonikk og rytmikk.