Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Cella som system
Universitetslektor Øystein Sørborg og universitetslektor Aud Ragnhild Skår, Naturfagsenteret
09:15-10:00: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1 (Naturfag)
Naturfagsenteret viser smakebiter fra Cella som system – et utforskende undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. I opplegget får elevene i oppdrag å undersøke et meteorittfunn og samle bevis for om funnet viser spor av liv i verdensrommet eller ikke. Gjennom oppdraget får elevene kompetanse i hvordan plante- og dyreceller er bygd opp og fungerer.
Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag
Førsteamanuensis Sonja M. Mork, Naturfagsenteret
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5 (Naturfag)
Å jobbe med språk og tekster er sentralt for å lære naturfag, men elevene er ikke alltid så motivert for dette. Denne sesjonen handler om hvordan vi kan skape engasjement for lesing og skriving hos elevene.
Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag
Førsteamanuensis Berit S. Haug og førsteamanuensis Sonja M. Mork, Naturfagsenteret
13:15-14:00: Fysikkbygningen, Store fysiske auditorium (Naturfag)
I denne økta blir du godt kjent med systembegrepet gjennom å utforske flere mystiske systemer. Vi diskuterer også hvordan systembegrepet kan overføres til nye kontekster.
Fra boller og refleksvest til læring - hvordan lykkes med undervisning som involverer andre læringsarenaer
Rådgiver Kristine B. Kostøl og seniorkonsulent Anette Braathen, Naturfagsenteret
14:15-15:00: Fysikkbygningen, Store fysiske auditorium (Naturfag)
I denne forelesningen skal deltakerne bli kjent med «modellen for utvidet klasserom» og bruk av oppdrag som arbeidsmetode. Oppdrag skaper sammenheng mellom undervisningen i og utenfor klasserommet og bidrar til å utnytte potensialet som ligger i det å ta i bruk andre læringsarenaer. Bruk av oppdrag har blitt testet ut i stor skala gjennom Lektor2-ordningen og foreløpige resultater viser at elevene opplever undervisningen som motiverende og meningsfull.