Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Dybdelæring i realfagene med programmering
Universitetslektor Henrik Hillestad Løvold
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Informasjonsteknologi, Naturfag)
Høsten 2020 innføres programmering som en obligatorisk del av opplæringen fra 4. trinn på barneskolen til 3. klasse i videregående skole. Matematikkfaget har fått hovedvekten av pensum i programmering, men programmering er høyst relevant for alle realfagene. Vi viser hvordan programmering kan brukes kreativt, for dybdelæring i matematikk og øvrige realfag.