Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Tverrfaglighet norsk og samfunnsfagene, digital kompetanse og utforsking
Gjennomføringsstipendiat Heidi Karlsen
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Norsk, Samfunnskunnskap)
Hva slags muligheter kommer med store digitale korpus som Nasjonalbibliotekets Bokhylla? Har vi nærmest hele vår kulturhistorie et tastetrykk unna? Analyse av omtrent sju tusen bøker i Bokhylla fra 1830 til 1880 vitner om at spørsmålet om hva en kvinne er og bør være i økende grad tematiseres på tvers av sjangre. Diskursen i det digitaliserte materialet viser at påstander om kvinnens naturlige plass i hjemmet er gjensidig forbundet med påstander om behov for dannelse og åndelig frihet for kvinnen. Med utgangspunkt i denne forskningen vil Heidi Karlsen, gjennomføringsstipendiat og tidligere lærer i videregående, drøfte sammen med lærerne om digitaliseringen gir nye muligheter for elever til å styrke sin digitale kompetanse og samtidig jobbe tverrfaglig og utforskende (i tråd med idealet i fagfornyelsen).
Literature, Cognition, Emotions: Transformative reading in the classroom
Postdoktor Olivia da Costa Fialho
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Engelsk, Litteratur, Norsk)
We say that literature can change your life. How has this been researched? And what are the pedagogical applications in the literature classroom? In this lecture, we will present recent work on how reading literature changes the perception of ourselves and the perception of others in a process called "transformative reading". We will introduce an educational programme for young adult students, which brings empirical research on the effects of reading to bear on how these students are guided in their insights into fictional and real selves.
Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråkselever
Førstelektor Oliwia Szymanska
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Norsk)
Metaforer er en viktig del av hverdagsspråket, og ikke minst en viktig del av innholdet i lærebøker. Å forstå metaforer er med andre ord viktig for skoleprestasjon. Selv om metaforer brukes i utgangspunktet for å lette forståelsen, viser forskning at det ikke er tilfelle, spesielt når man er andrespråkselev. Hensikten med innlegget er å argumentere for viktigheten av å utvikle metaspråklig kompetanse og metaforisk bevissthet i klasserommet og peke på utvalgte faktorer som bidrar mest til forståelsen av dagligdagse metaforiske uttrykk. Det kan f.eks. være snakk om kjennskap til metaforiske uttrykk i elevens førstespråk, daglig kontakt med målspråket eller spesiell interesse for språk som igjen fører til en bedre metalingvistisk kompetanse.
Bli med inn i sakens prosa!
Professor og sakprosaforsker Johan Tønnesson og Professor og norskdidaktiker Marte Blikstad-Balas
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Mediefag, Norsk)
Hvordan analysere sakprosa i klasserommet slik at både saken og prosaen kommer til sin rett? Sakprosaen er blitt kalt «Det litterære skattkammer». I forelesninga inviteres du med på en fagdidaktisk, tekstanalytisk og retorisk skattejakt i en fatal Facebookmelding, et stykke sviende samfunnskritikk, en populærvitenskapelig perle, en kongelig kunngjøring, en prisvinnende pannekakerapport og gøyal gamingreklame. Kan tilsynelatende abstrakte fagbegreper som sjanger, kontekst, språkhandling og Modelleser bli konkrete luper, briller og kikkerter å se med for elevene – inn i sakens prosa? Foreleserne er overbevist om dette og vil gjerne overbevise deg.
Tolk disse runene rett." Om å utforske gamle og nye runefunn – ekte og falske.
Førsteamanuensis Kristel Zilmer
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Norsk, Samfunnskunnskap)
Runene er det eldste alfabetet i Norden. Skriften ble brukt til å risse inn korte tekster på blant annet stein, bein, tre og metall. Runene gikk ut av aktiv bruk mot slutten av middelalderen, men fortsetter å fascinere mange den dag i dag. Kristel Zilmer er førsteamanuensis i runologi ved Kulturhistorisk museum og ser i dette foredraget på runeinnskrifter fra ulike perioder - både gamle og helt ferske funn - i et kildekritisk lys.