Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Hvordan går det med ungdom med ADHD når de blir voksne? Resultater fra en 20 års oppfølgingsstudie
Professor Merete Glenne Øie
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 2 (Psykologi, Samfunnskunnskap)
Barn og ungdom med ADHD har ofte vansker med selvregulering av tanker, følelser og atferd. Forelesningen vil ha fokus på hvordan man best mulig kan forstå og legge til rette for slike vansker slik at selvreguleringen styrkes og utvikling inn i voksne alder bedres. Foreleseren vil presentere data fra en undersøkelse hun har gjort hvor selvreguleringsfunksjoner hos en gruppe ungdom ble kartlagt da de var mellom 12-18 år, 13 år senere og 20 år senere da ungdommene var i 30 årene.
Grenser mellom flørt og overgrep
Professor Svein Mossige
13:15-14:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 2 (Psykologi, Samfunnskunnskap)
Mange krenkelser og overgrep skjer mellom jevnaldrende ungdom. Både norske og internasjonale studier viser dette. Slike hendelser skjer gjerne i relasjoner hvor krenker og utsatt kjenner hverandre. Det kan dreie seg om nære venne- eller kjæresterelasjoner. Hva vet vi om dette? Hvor ofte skjer det? Hvilke konsekvenser kan det ha for den utsatte? Hvordan kan vi forstå hendelsen? Og kan den forebygges? Dette er spørsmål som vil bli belyst i forelesningen.