Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Søren Kierkegaard og religionsfagets eksistensielle dimensjon
Professor Marius Timman Mjaaland
09:15-10:00: Domus Theologica, Auditorium U40 (Religion)
Søren Kierkegaard regnes som Nordens fremste filosof og han stiller grunnleggende spørsmål om hva det er å være menneske. Han går like gjerne til Sokrates som til Kristus for å finne svar på dette og vil utfordre leseren til å tenke selv. Akkurat dette kan også være et ideal for religionsundervisningen: Å utfordre elevene til å tenke selv og formulere sin tro, tvil og overbevisning. Kierkegaards tanker om hjelpekunsten oppfatter mange lærere som et pedagogisk ideal: Om du vil føre et menneske til et bestemt sted, må du først og fremst finne stedet der han er, og begynne der.
Religiøse innslag i norsk politikk
Universitetslektor Markus Keller
10:15-11:00: Domus Theologica, Auditorium U40 (Religion)
Parallelt med avviklingen av statskirken har mange politikere de siste årene gjort det til en vane å delta i kristne sommerstevner i valgår. Men hvordan har vi havnet her? Og hvilke effekter kan vi forvente at dette vil ha på det norske samfunnet? Forelesningen bygger på egen pågående forskning på politikeres deltakelse i kristne stevner og medieomtalen av disse.
Dialogpilotene: Hvordan ta opp de vanskelige tematikkene i klasserommet? Om dialogisk metode i undervisningen
Koordinator Claudia M. Lorentzen Waage
11:15-12:00: Domus Theologica, Auditorium U40 (Religion)
Dialogpilotene er et universitetskurs med et pedagogisk opplegg der unge mennesker formidler – i levende dialoger i klasserommet – sine egne erfaringer og refleksjoner rundt tro og overbevisning med elevene, og ikke minst at de viser hvordan dialog kan foregå på tvers av religiøse standpunkter. Opplegget dekker flere av læreplanens mål: undervisning i tro- og livssyn, levendegjøring av tros- og livssynstilhørighet, tematisering av spørsmål knyttet til identitet og oppvekst, opplæring i dialog og dialogisk metode innenfor tros- og livssynsfeltet og i sin alminnelighet. Innlegget vil presentere Dialogpilotenes akademiske vinkling og vise flere praktiske øvelser som brukes til bevisstgjøring rundt tro og livssyn.