Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Alternative muslimer
Førsteamanuensis Cecilie Endresen
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Religion, Samfunnskunnskap)
En del muslimer drikker alkohol, tror på UFO-er, eller driver med yoga eller homokamp. Verden over finner vi muslimer som strides om hva islam er og bør være, men normative og essensialiserende fremstillinger av islam og et mindretall av «hypersynlige» muslimer får mest oppmerksomhet. De mange muslimene som utfordrer etablerte religiøse kategorier og forstår religionen annerledes, får gjerne intetsigende merkelapper som «kulturelle», «sekulære» eller «moderate». Fersk forskning på bl.a. «skap-muslimer» og «New Age-muslimer» illustrerer hvordan muslimer forstår religionen på sin egen måte og hvordan faktorer som globalisering og migrasjon påvirker individuelle tilnærminger til religion i det 21. århundre. Presentasjonen er en del av forskningsprosjektet Mobile Muslims and Invisible Islam på Religionsvitenskap.
Tibetanske buddhisters naturforståelse og klimaendringer i Himalaya
Professor Hanna Havnevik
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Religion, Samfunnskunnskap)
Det tibetanske platået har verdens tredje største reservoar av is og er utspringet til ti av de største elvene i Asia. Klimaendringer fører til nedsmelting av titusener av isbreer som kan føre til styrtflommer (jøkulhlaup) og jordskred som truer, ikke bare sårbare høyfjellslandsbyer i Himalaya, men også livsgrunnlaget til 1,3 milliard mennesker som bor lenger sør. Basert på feltarbeid i høyfjellslandbyer i Himalaya (over 3000 meters høyde) formidles inntrykk om klimatilpasninger på «verdens tak». Hvordan forstår buddhister landskapet; er landskapet hellig? Hvordan reagerer folk på global oppvarming og naturkatastrofer? Hvordan beskytter de landsbyer og dyreliv? Og hvordan lærer barna å respektere naturen? Det blir lysbildeforedrag.
Apokryfe skrifter fra Egypt – mellom bibelsk kanon og fanfiction
Professor Hugo Lundhaug
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Religion)
Apokryfe skrifter er skrifter som forteller om bibelske karakterer, men som ikke kom med i Bibelen. Eksempler på slike er Thomasevangeliet, Frelserens bøker og Erkeengelen Mikaels innsettelse. Noen har sammelignet slike tekster med det vi i dag kjenner fra populærkulturen som fanfiction - utfyllende informasjon til det som ikke kommer fram i de offisielle hovedfortellingene. Slike tekster var populære både i kirkene og blant folk flest, men var samtidig kontroversielle og omdiskuterte. Gjennom de første 1000 årene av kristendommens historie ble det produsert en rekke slike, særskilt i Egypt. I løpet av denne perioden gikk kristendommen fra å være den dominerende religionen i landet til å bli en minoritet i et muslimsk dominert samfunn. Hugo Lundhaug forteller fra sin forskning om hvorfor og hvordan disse tekstene ble til og hvordan de ble brukt og forstått.
Himmelsk føde og forbuden frugt: Mad og drikke i Bibelen
Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Religion)
Forelæsningen, Himmelsk føde og forbuden frugt, har to primære formål: Dels at sætte fokus på mad, drikke og måltider i bibelsk litteratur, fordi maden i Bibelen spiller en central, finurlig og alsidig rolle. En læsning af bibelteksterne med mad-briller på lukker teksternes betydningsunivers op, og hjælper os til at forstå bibelteksternes sociale sammenhæng og symbolunivers. Men formålet er også, at bruge maden, ’det nye sort’, som en indgang til Bibelen, en tematisk fortolkningsnøgle, der kan hjælpe os til at forstå, hvad Det Gamle og Det Nye Testamente egentlig er for nogle tekster.
Halloween/Allehelgensdag – hybride helligdager
Førsteamanuensis Birgitte Lerheim
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Religion)
I denne forelesningen tar Birgitte Lerheim deg med gjennom historiske og aktuelle markeringer av minnet om de døde. De folkelige halloweenfeiringen og den kirkelige allehelgensfeiringen har sammenfallende røtter som involverer både skrekk og trygghet, lys og mørke - og som alle høytider har de kommersielle innslag.