Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Hvor går Russland? Årene 2019 – 2020 i perspektiv
Professor Geir Flikke
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Russisk, Samfunnskunnskap)
Perioden 2019 - 2020 har vært preget av store endringer i Russlands politiske system, og i samfunnet for øvrig. Den 15. januar 2020 varslet Vladimir Putin omfattende endringer i Russlands statsforfatning. I henhold til Russlands president, som de facto har vært statsoverhode siden 2000, skulle makten fordeles jevnere internt i den utøvende makt. I prossessen etterpå benyttet Dumaen seg imidlertid av muligheten til å nullstille Putins tidligere presidentperioder, noe som gjør det mulig for presidenten å sitte frem til 2036. Pandemien påvirket imidlertid planene om en rådgivende folkeavstemning over grunnlovsendringene, og gjennomføringen av folkeavstemningen er blitt kritisert av nasjonale NGOer. Feiringen av 75-årsdagen for den store fedrelandskrigen ble avlyst, og det er uvisst om endringene blir en seiersparade for Putin. I august dannet det seg en folkebevegelse mot Lukasjenka og valgfusk. Kreml ble stilt overfor betydelige dilemmaer: Hviterussland er ikke lenger et autoritært utstillingsvindu mot Vest. I denne forelesningen tar jeg et dypdykk i russisk politikk og forsøker å besvare spørsmålet: Hvor går Russland? Er Putins posisjon så ubestridelig som den kan synes? Hva betyr protestene mot Putin for landets fremtid?