Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Religion og menneskerettigheter. Den grunnleggende konflikten
Professor Dag Øistein Endsjø
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 5 (Religionsvitenskap)
Religion er og har alltid vært en av de største utfordringene for menneskerettighetene. Dette gjelder både retten til privatliv, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, barns rettigheter og den generelle religionsfrihet. Religiøse aktører forsøkte lenge å relativisere menneskerettighetene, slik at de ikke gjaldt for dem de ønsket å undertrykke. Den nye religiøse strategien er å argumentere innenfor den menneskerettslige diskursen og kreve at deres religionsfrihet skal trumfe grunnleggende menneskerettigheter til andre. Dette kravet fordreier likevel religionsfriheten til bare å handle om den sterkestes rett – idet den innebærer den totale overkjøringen av andre menneskers religionsfrihet.
Jihad og jihadisme
Førsteamanuensis Cecilie Endresen
13:15-14:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 5 (Religionsvitenskap)
Kan jihad oversettes med «hellig krig»? Hva står det om jihad i Koranen, og hvordan utviklet de rettslærde konseptet i jihad-doktrinen? Hva har jihad med sufisme å gjøre? Hvordan har islamistiske ideologer tolket begrepet i moderne tid? På hvilken måte bryter dagens jihadister radikalt med tradisjonen? Dette er noen av spørsmålene som belyses i forelesningen. Jihad-begrepet har en lang og mangslungen historie, tvedtydig, relativt fredelig og ubetydelig konsonantrot i Koranen til eksistensgrunnlag for globale terrorbevegelser. Men hele veien hatt en rekke andre assosiasjoner og bruksområder, langt unna det militære og voldsrelaterte, og mange muslimer forstår jihad mer i retning av fredelig innsats og tålmodighet. I denne forelesningen forsøker jeg å gi en oversikt over om dette mangslungne og omstridte islamske begrepet.