Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Koranskoler og historiske museer: Transnasjonal barneoppdragelse og - barndom blant barn i Oslo
Seniorrådgiver Ida Erstad
09:15-10:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 2 (Samfunnskunnskap, Sosialantropologi)
Media forteller historier om barn som ufrivillig etterlates av foreldrene på koranskoler utenfor Norge der de opplever mishandling og vold. Her presenteres en annen fortelling om utenlandsopphold som en del av barneoppdragelsen for barn som er født og oppvokst i Norge, der erfaringer fra foreldres eller besteforeldres hjemland former barns ressurser, fremtid og mobilitet i Norge. Spesiell oppmerksomhet vies til foreldres hårfine balanseganger gjennom barns utenlandsopphold, men også gjennom valg av skoler og fritidsaktiviteter - og hvordan endringer i tilhørighet og framtidsutsikter skjer her og nå.