Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Hva er en god by?
Professor Per Gunnar Røe
10:15-11:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 2 (Samfunnsgeografi, Samfunnskunnskap)
Byer blir stadig mer attraktive for turister og folk flest. Ny og spennende arkitektur, flotte uterom og et mangfold av serveringssteder og kulturtilbud gjør byen tiltrekkende for mange. Men er denne utviklingen til beste for alle? Hvem vinner og hvem taper når bykjernen og andre attraktive bydeler blir løftet opp? Foredraget handler om disse endringene i dagens vestlige storbyer og de sosiale implikasjonene. Oslo brukes som et eksempel.
Hva er medborgerskap?
Professor Kristian Stokke
14:15-15:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnsgeografi, Samfunnskunnskap)
Medborgerskap har blitt et viktig tema i skolen og er et prioritert tverrfaglig tema i Utdanningsdirektoratets forslag til fornyet læreplanverk. Men hva betyr medborgerskap, hva er det som skaper og endrer medborgerskap og hvordan er medborgerskap geografisk? Denne forelesningen vil gi en kortfattet innføring i sentrale dimensjoner av medborgerskap - medlemskap, status, rettigheter og deltagelse - og diskutere hvordan disse kan brukes til å forstå hvordan medborgerskap er konstituert sosialt, politisk og geografisk.