Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Koronakrisen - et økonomisk perspektiv
Steinar Holden
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Hvilke virkninger har koronaepidemien hatt på norsk økonomi, både direkte konsekvenser av epidemien og konsekvenser av de tiltak som myndighetene har iverksatt, i Norge så vel som i andre land.
Skattlegging av naturressurser
Ragnhild Schreiner
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Med en aldrende befolkning og et ønske om et bedre velferdstilbud i fremtiden, har staten et økende behov for inntekter. Økte inntekter kan også bli nødvendig for å styrke offentlige finanser i årene etter Covid-19. Samtidig har andelen av befolkningen som er i arbeid falt det siste tiåret, og kapital flyter enda lettere enn før mellom landegrenser. Immobile skattegrunnlag, som naturressurser, bør derfor utgjør en større andel av skattegrunnlaget i fremtiden. Hva er grunnrente og grunnrenteskatt? Og hvordan kan slike skatter bidra til å bedre offentlige finanser i årene fremover?
Hva er god og virksom klimapolitikk?
Katinka Holtsmark
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Matematikk, Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
I klimapolitikken bruker politikerne mange samfunnsøkonomiske virkemidler for å senke utslippene våre. Men hvordan påvirkes aktørene i økonomien av klimaavgifter, grønne subsidier og forbud? Bruker vi de virkemidlene som virker best? Hvordan virker egentlig klimapolitikk?