Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Segregering og ulikhet i Oslo-skolen
Professor Marianne Nordli Hansen
11:15-12:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnskunnskap, Sosiologi)
Oslo-skolen er sosialt segregert- skolesystemet adskiller systematisk elever fra Oslo øst og vest, elever med minoritets- og majoritetsbakgrunn og elever på forskjellig prestasjonsnivå fra ungdomsskolen. Forelesningen tar opp spørsmål som: Hvorfor oppstår segregering, og hva er konsekvensene? Er det økende segregering i Oslo? Er segregering i skolen et samfunnsmessig eller demokratisk problem? Eller er alle skolene like gode, slik at hvilken skole man går på ikke har betydning? Finnes det skolepolitiske løsninger som kan bidra til endring?
Kampen om vitenskapeligheten: Forskningskommunikasjon på politisk betente felt
Professor Mette Andersson
13:15-14:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnskunnskap, Sosiologi)
Forelesningen er basert på en studie av formidling blant migrasjonsforskere. Akademia, politikk og media er felt med forskjellige regler for prestisje og kommunikasjon, og disse reglene kan lett blandes når forskere skriver i avisen, intervjues på TV, brukes som kilde av journalister, eller omtales av politikere i debatter på sosiale medier. Forskere har også selv ulike bilder av hvem de snakker til og av hvordan de blir oppfattet som forskere i ulike mediekanaler. Disse idealene påvirker deres valg av deltakelse og utforming av budskap i ulike kanaler.