Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Politisk endring
Førsteamanuensis Jan Erling Klausen
10:15-11:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnskunnskap, Statsvitenskap)
Mange undersøkelser har vist at offentlig politikk vanligvis endres langsomt og skrittvis, derav begreper som «inkrementalisme» og «stiavhengighet». Men lange perioder preget av stabilitet eller langsom og gradvis endring kan noen ganger avløses av brå og omfattende endringer. Denne forelesningen skal diskutere teoretiske forklaringer på ulike endringsmønstre. Et viktig poeng er at store omveltninger stiller store krav til menneskelig rasjonalitet, fordi det blir vanskelig å overskue alle konsekvensene. Men fravær av endring kan føre til at gjeldende politikk kommer under økende press, og noen ganger kan dette utløse store og brå endringer.
Utviklingen av krig og væpnet konflikt 1945--2017: Blir det fred på jord?
Førsteamanuensis Håvard Strand
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 1 (Samfunnskunnskap, Statsvitenskap)
Krig og konflikt har klippekort på nyhetssendingene, og inntrykkene man sitter igjen med blir fort preget av de mest spektakulære hendelsene, som terroraksjoner og stormaktsdynamikk. Denne forelesningen tar et steg tilbake og ser på trendene i konfliktbildet over en 70-årsperiode. Etter at verdensfreden virket å være innen rekkevidde for ti år siden tok utviklingen en negativ retning i kjølvannet av den arabiske våren. Hvor står vi nå, sammenlignet med tidligere tider, og hva skal vi være oppmerksomme på framover?