Mangfold ved UiO

MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia) jobber for et større kulturelt mangfold ved Universitetet i Oslo. Arbeidet organiseres gjennom et kursopplegg for elever ved utvalgte videregående skoler i Osloområdet.

Bildet kan inneholde: bukse, skjorte, mennesker i naturen, tre, lykkelig.

Studentveiledere er svært sentrale i MiFA. Her fra studiestart i 2016. Foto: Jarli & Jordan/UiO.

Vårt kurstilbud

Siden 2008 har vi invitert elever ved 10 samarbeidsskoler til å bli bedre kjent med Universitetet i Oslo gjennom kurset MiFA. Kurset har som mål å inspirere ungdom til å tenke nytt omkring studievalg. Elevene blir kjent med utdanningsretninger som ikke er så godt kjent blant elever i videregående skole, og følges tett opp av studenter som deler sine erfaringer. Vi legger vekt på å:

  • Skape nærhet til universitetet
  • Gi elevene mulighet til å sette seg inn i nye fagfelt
  • Bevisstgjøre elevene omkring egne muligheter og valg
  • Gi elevene innsikt i hvordan det er å være student

Våre studentveiledere

Våre studentveiledere er erfarne studenter med ulik faglig og kulturell bakgrunn. De kan fortelle om sitt eget møte med universitetet og sitt valg av av studium, om utdanningsmuligheter og livet som student.

Ønsker din skole å være med på MiFA?

MiFA er i prosessen med å knytte til seg flere samarbeidsskoler. Ønsker din skole å samarbeide med oss? Ta kontakt for å vite mer om MiFA og vårt kurstilbud. Vi tar opp elever til neste års kurs i september.

MiFA for voksenopplæring

MiFA tilbyr også informasjonsdager om høyere utdanning for voksenopplæring. Ta kontakt for å bestille besøk eller vite mer om vårt tilbud for voksne innvandrere.

Publisert 8. mai 2013 15:20 - Sist endret 8. aug. 2021 17:54