Møt UiO

UiO kommer gjerne på besøk til din skole, enten med en generell presentasjon om UiO eller til klassetimer. Klasser og skoler kan også besøke UiO etter avtale eller på Åpen dag.

Besøk fra UiO

UiOs studentambassadører gjennomfører årlig rundt 300 besøk til videregående skoler over hele landet for å informere om studietilbudet og livet som UiO-student. Skolebesøk gjennomføres fra midten av oktober til midten av april. Vi tar også imot skoleklasser til campus. Ta kontakt for å få vite mer!

Vi gjennomfører også en årlig studieorienteringsturné

Faglige skolebesøk

Flere fakulteter ved UiO tilbyr faglige skolebesøk, hvor studenter kan komme inn i undervisningen og fortelle om sitt fagfelt. Ofte er opplegget tilpasset læreplan. UiO kan også tilby tilpassede opplegg for skoleklasser/elevgrupper som vil besøke oss. Vi kan sette sammen en pakke med for eksempel forelesning, gruppearbeid og informasjon om studier ved UiO. Ta kontakt i god tid for å avtale besøk til UiO!

Les mer om skolebesøk til/fra:

Museene

Kulturhistorisk museum (Historisk museum og Vitenskapshuset) og Naturhistorisk museum (Botanisk museum, Zoologisk museum, Geologisk museum og Botanisk hage) tar imot skoleklasser.

Åpen dag

I starten av mars arrangerer UiO Åpen dag for elever fra videregående skole og andre interesserte. Dagen er en god anledning for å lære mer om UiOs studieprogrammer, hvordan det er å studere ved UiO, hvordan livet som student arter seg og til å bli kjent med campus Blindern. Under Åpen dag fylles campus med rundt 3500 potensielle studenter. Det holdes miniforelesninger og informasjonsmøter om studier ved UiO innen samtlige fagkategorier.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 10. sep. 2019 14:16