Studieorienteringsturné

Universitetsturneen er et nasjonalt studieorienteringssamarbeid mellom alle landets universiteter. Målet med turneen er å tilby kvalitetssikret informasjon om høyere utdanning til alle som er i ferd med å oppnå generell studiekompetanse. Vi besøker rundt 300 skoler hvert år.

   

  Om opplegget

  Utdanningsinstitusjoner

  Elevene får møte alle Norges ti universiteter. Representantene er studentambassadører med god kunnskap om studietilbudet og studiehverdagen ved sitt lærested.

  Program

  Programmet går over 2,5 timer og inneholder generell info om høyere utdaning og opptak, en kort presentasjon fra hvert studiested og to runder med parallelle foredrag med nærmere info om studietilbud og studiebyene. Elevene får selv velge hvilke foredrag de vil besøke.

  Programmet kan tilpasses skolen om nødvendig, eksempelvis ved dårlig romkapasitet, men vi ønsker så langt det er mulig å gjennomføre det faste programmet. Turneen besøker vanligvis to skoler per dag.

  Lokaler

  Skolen må disponere:

  • 1 rom til gjennomføring av plenumspresentasjonene
  • 10 rom til parallellforedragene. Disse bør ligge nær hverandre.
  • Alle rommene må ha projektor og lydanlegg, samt PC eller mulighet for tilkobling av laptop.

  Mindre skoler i Oslo og skoler som ikke har tilstrekkelige lokaler inviteres til studieorientering i UiOs lokaler på Blindern.

  Annet

  Vi stiller krav til at skolen informerer sine elever godt i forkant av besøket. Det oppfordres til å benytte et kombinert program og fraværsregistreringsskjema, som elevene kan signere og levere til rådgiver/lærer etter studieorienteringsdagen. Turneen utfører ikke besøk i tidsrom der elevene vanligvis har fri.

  Noen skoler blir bedt om å servere lunsj til representantene. Dette er vanligvis skolene som får besøk etter lunsj.

  Publisert 21. apr. 2017 11:58 - Sist endret 10. sep. 2019 14:18