English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved USIT

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved USIT, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 0
Garåsen, Erlend Fedt Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Skinnelangs Innehaver av enkeltpersonsforetaket «Skinnelangs», som jobber for å fremme vandre- og sykkelturer langs nedlagte jernbanelinjer i form av arrangementer, publisering av turbøker og foredrag. 2022-01-01 0
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 0
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 0
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 0
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Fugelli, Pål Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning FoodCapture Oppfinner med eierandel i selskap 2021-09-23
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift ConnectionRoom Eier 2020-04-30
Jarbeaux, William Gruppe for publiseringsløsninger William Jarbeaux Design og produksjon av mekaniske tastatur. 2017-09-04
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Enkeltpersonforetak 2003-04-26
Reinholdtsen, Petter Seksjon for forskningstjenester Sikring, drift og utvikling AS Selskap som leverer drifts- og utviklingstjenester. 2008-07-01
Thomassen, Gard Underavdeling for IT i forskning Food Capture Deleier som resultat av oppfinnelse i arbeidstiden som nå forsøkes kommersialisert av firma Food Capture. 2021-07-01