English version of this page

Vi setter kunnskap i bruk

kollasj av ulike situasjoner hvor kunnskap settes i bruk.

FNs bærekraftmål er gjensidig avhengige av hverandre. For å finne ut hvordan vi best når dem, trenger vi tverrfaglig forskningsinnsats.

Kunnskapen som kommer ut av tverrfaglig innsats, kan ikke bli værende på campus. Den må deles, tas i bruk og komme mennesker og samfunn til gode. Det skjer for eksempel:

 • når våre dyktige og engasjerte studenter tar med seg kompetanse fra UiO videre i arbeidslivet.
 • når forskerne våre formidler og deltar i den offentlige debatten.
 • når vi deltar i offentlige utredninger og bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.
 • når vi utvikler nye produkter, bedrifter eller forretningsmodeller.

Det skjer også gjennom samarbeid vi har med andre universiteter, skoler, kommuner, sykehus, bedrifter og organisasjoner i Norge og i utlandet.

God formidling krever et løpende samspill med samfunnet utenfor universitetet, over tid.

Det gjelder ikke minst i arbeidet for FNs bærekraftmål. Deling av kunnskap om hva målene innebærer og hvordan vi i praksis kan nå dem, er grunnleggende for å finne akkurat de virkemidlene som skaper god og varig endring.

Universitetsplassen-podkasten

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

 

Bildet kan inneholde: oransje, gul, gjøre, parallell, rektangel.

 

Sofie kupper Norge

Kan Norge bli et diktatur? Hvor sterkt står egentlig det norske demokratiet? Og hva kan man bestikke en professor i statsvitenskap med, for å få svarene på disse spørsmålene?

Universitetet i Oslo har laget podkasten “Sofie kupper Norge”.

Bildet kan inneholde: gest, gjøre, plakat, begivenhet, reklame.

 

Andre eksempler på bruk av UiO-kunnskap i samfunnet:

Samarbeidsprosjekt med Nobel-institusjonene og Oslo kommune: Oslo Peace Days 

Ole Torp Al Gore, Oslo Peace Days 2018
Al Gore blir intervjuet av NRKs Ole Torp under Oslo Peace Days 2018. Foto: Hege Svanes / UiO

Oslo er en av de fredeligste byene i verden, er ledende innen freds- og menneskerettighets-forskning og er, ikke minst, byen der Nobels fredspris deles ut.

 • Oslo Peace Days er et samarbeid mellom Nobel-institusjonene, Universitetet i Oslo og Oslo kommune og finner sted i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i desember.
 • Hensikten er å skape mer engasjement rundt Nobels fredspris, og sette temaer knyttet til fred og menneskerettigheter enda høyere på dagsordenen.
 • Alle våre arrangementer er gratis, og de aller fleste arrangementene er åpne for alle.

Oslo Peace Days´nettsider

Bærekraftarbeid i skole og nærmiljø

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS) er et prosjekt som skal gjøre skoleelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

SEAS-prosjektet skal utvikle naturfagsundervisningen gjennom å legge til rette for læringsforløp på tvers av ulike læringsarenaer.

Et sentralt mål med prosjektet er å gjøre faglig kunnskap anvendbar for elevene og lærerne. 

Offentlige utredninger og UiOs bidrag

Et stort og viktig bidrag fra UiOs forskere er at kunnskap omsettes til endringer i statsforvaltning, offentlig sektor og privat næringsliv.

Gjennom å delta i Norges offentlige utredninger (NOU-er) bidrar forskere på ulike fagområder til å danne kunnskapsgrunnlaget for politisk debatt og beslutninger. I snitt bidrar en UiO-forsker i om lag annenhver offentlig utredning i Norge.

Dette er et betydelig bidrag til en kunnskapsbasert debatt og politikkutøvelse.

Forskningsprosjekt inviterer folk til å hjelpe forskere å forstå hvordan naturen endrer seg

Overgangen fra skog til åpent fjell representerer et viktig skille i naturen. Derfor er forskere interessert i skog- og tregrensene. Mer skog i fjellet vil forsterke den globale oppvarmingen. Mørk skog reflekterer nemlig mye mindre sollys enn snødekte overflater.

Skoggrensa kryper oppover når det blir varmere. Med de raske, menneskeskapte klimaendringene vi ser i dag, kan endringene i fjellet gå svært fort.

"Natur i endring"-prosjektet – som er et samarbeid mellom blant andre Den Norske Turistforening og UiO ved Naturhistorisk museum – tar sikte på å kartlegge disse endringene i fjellregioner gjennom å engasjere publikum til å registrere trær og skogslinjer.

Registreringen gjøres med en mobilapp som kan lastes ned gratis.

Nye nordiske kostholdsråd

Råd for riktig kosthold er en av hovedpilarene i innsatsen for å fremme god helse i de nordiske landene.

Når de nordiske ernærings-anbefalingene skal oppdateres gjennom et større prosjekt, blir for første gang bærekraft og miljøaspekter inkludert fra starten av.

Foruten å være et grunnlag for god helse vil de nye anbefalingene for ernæring være direkte relevante for flere av de andre bærekraftsmålene. 

 • For det første er det ikke mulig å oppnå de andre bærekraftsmålene uten tilstrekkelig, trygg og sunn kost.
 • Videre vil ansvarlig forbruk og produksjon integreres direkte i anbefalingene.
 • De nye anbefalingene for ernæring tar sikte på å utjevne ulikheter gjennom informasjon til befolkningen, forbrukerne og pasienter, merking av matvarer, utdanning og helseinformasjon- og behandling.
 • Klima og miljø vil også inkluderes når anbefalingene utarbeides.

Om anbefalingene og prosjektet

 • De nordiske anbefalingene for inntak av næringsstoffer og kosthold/diett gir et vitenskapelig grunnlag for nasjonale kostholdsråd.
 • Anbefalingene gir også et vitenskapelig grunnlag for utdanning og opplæring i ernæring.
 • De brukes dessuten i matindustrien og i service-sektoren, for eksempel i forbindelse med planlegging av matservering i skoler, sykehus, sykehjem og lignende.
 • Over 100 forskere skal være med i prosjektet som startet i januar 2019.
 • Prosjektet vil vare i fire år.

Bli med på fiksefest for elektronikk med Restarters Oslo

Nordmenn ligger på europatoppen når det gjelder bruk og kast av elektronikk.

Produksjon av elektronikk krever store, og ofte ikke-fornybare ressurser, og når vi kaster elektronikk får det ofte negative miljøeffekter. Nettopp derfor er det så viktig at vi endrer måten vi konsumerer og produserer elektronikk på.

Forhistorien til Restarters Oslo:

 • Under studiene ved Universitetet i Oslo ble Kaja Ahnfelt interessert i å studere den økende mengden elektronisk avfall i verden. Det tok ikke lang tid fra masteroppgaven var levert til Restarters Oslo var etablert.
 • Med det satte hun i gang en bølge av interesse for reparasjon- og vedlikehold i Oslo.
 • Restarters Oslo arrangerer fiksefester for elektronikk, der «fiksere» reparerer alt fra brødristere til mobiltelefoner for de som stikker innom. Helt gratis.
 • Ved å jobbe praktisk og lokalt endrer Restarters Oslo folks forhold til elektronikk, slik at vi ikke kaster så mye. Det er bra for miljøet og den enkeltes lommebok.
 • For arbeidet sitt fikk Kaja Ahnfelt Oslos Miljøpris i 2017.

Dessverre er mange produkter laget på en slik måte at det er vanskelig eller umulig å reparere. Bærekraftig produksjon handler derfor også om at varen for eksempel kan demonteres og at det finnes reservedeler tilgjengelig.