English version of this page

Vi utdanner for bærekraft

På UiO er det fullt av av unge mennesker som vil bruke kunnskapen sin til å gjøre en forskjell. Vi opplever at det er derfor de søker seg hit til oss: De kommer med ambisjoner på vegne av noe som er større enn dem selv.

Studenter og bærekraftsmålene

Ved Universitetet i Oslo er det blant annet mulig å studere informatikk knyttet til bærekraftig gjenbruk av elektronikk.

Ta en master i bærekraftige energisystemer, hvor teknologisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap blir koblet for å finne nye løsninger.

Bidra til at fremtidens helsebeslutninger baseres på kloke valg.

Eller lære mer om hvilke årsaker som ligger bak de mange utfordringene menneskeheten har skapt for seg selv, hvordan liv blir levd på ulikt vis i en verden i endring, og akkurat hvor innsatsen bør settes inn dersom vi skal klare å skape en bærekraftig fremtid.

 

Eksempler på bærekraftrelevante studier

Humaniora og samfunnsfag:

Medisin og matematisk-naturvitenskapelige fag:

Juridiske fag:

Utdanningsvitenskapelige fag:

UiOs bærekraftpris til beste masteroppgaver

For to år siden delte vi for første gang ut en pris for de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftmål. De handlet om matsikkerhet blant internt fordrevne indere, om regulering av lysforurensning i norsk rett, og om hvordan sudanske kvinner lever med fødselsskaden fistula. Fjorårets prisvinnere dekket følgende tematikk: Angrep på den polske rettsstaten, diett og miljøgifter i spekkhoggere, og EUs forhold til ansvaret for å levere på bærekraftmålene.

Prisen deles ut i forbindelse med UiOs årsfest. Vinnerne inngår i et nettverk som inviteres til å møtes jevnlig blant annet på relevante konferanser og andre arenaer både på og utenfor universitetet. Tanken er at de skal dele kunnskap og erfaring som de kan ta videre med seg i yrkeslivet.

SHE - Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftmål blir en selvfølgelig del av fremtidens helsebeslutninger – i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens eller eldrebølgen.

Studentinvolvering er viktig i SHE. Senteret lyser derfor ut stipender som alle helsefaglige studenter ved UiO kan søke på, og er også i gang med å lage emner og en mastergrad med fokus på bærekraftig helseutdanning.

CityStudio Oslo: Sammen gjør vi byen mer bærekraftig

CityStudio Oslo er et emne på 30 studiepoeng hvor studenter, vitenskapelig ansatte, ansatte i kommunen, næringsliv og byens innbyggere samles rundt et felles ønske om å bygge bedre byer gjennom samspill og samskaping. Emnet gjør studentene godt kjent med Oslo kommune og utfordringene en av Europas raskest voksende byer må løse.

Studentene skal gjennom dialog med aktører som kommune, næringsliv og innbyggere identifisere og avgrense en utfordring eller et problem, søke mulige løsninger gjennom å designe et egnet prosjekt, og til slutt planlegge, gjennomføre og teste prosjektet i byen.

Samarbeidspartnere:

Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Oslo Metropolitan University og Oslo kommune.

Fra studentprosjekt i CityStudio Oslo, der studenter fikk lyssatt og merket opp en gangvei til Majorstuen fra Blindern, "Majorstien", for å få Osloborgere til å ta beina fatt. (Foto: OsloCity Studio/UiO)

 

 

Insj UiO – for studentgründere med bærekraftprosjekter

Insj UiO tilbyr rådgivning, mentorer og et akseleratorprogram for studenter som vil skape sin egen bedrift. Insj er et miljø av studenter, for studenter. Gode ideer er bærekraftige ideer, og bærekraftige ideer gir bærekraftige bedrifter. Bedrifter som vil bidra til at vi endrer vaner, bedrifter som muliggjør gjenbruk, bedrifter som kombinerer teknologi på nye måter eller som introduserer ny teknologi.

Circle U – en europeisk universitetsallianse

Fremtidige studenter ved UiO vil ikke bare være studenter her, men også ved andre universiteter i Europa. Vi ønsker at de skal skaffe seg kunnskap og engasjement til å utvikle et stabilt og bærekraftig Europa.

Derfor har UiO funnet sammen med seks andre universiteter i en ny allianse kalt Circle U: Aarhus Universitet, Humboldt Universitet i Berlin, King´s College i London, Det katolske universitet i Louvain, Universitetet i Beograd og Universitetet i Paris.

Målet er å utvikle et universitet som åpner for en ny form for studentmobilitet, hvor studenter kan velge emner fra ulike lands læresteder, og selv sette sammen en grad.

I forbindelse med EU-kommisjonens pilotutlysning av «European Universities» under Erasmus+-programmet, leverte Circle U søknad til EU-kommisjonen.

Publisert 23. jan. 2020 17:10 - Sist endret 1. nov. 2021 13:29