Erasmus charter for høyere utdanning 2021-2027

UiO er tildelt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) av Europakommisjonen for perioden 2021-2027. Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education for å kunne delta i aktivitetene i programmet.

I charteret angis UiOs forpliktelser når universitetet deltar i aktiviteter i Erasmus+. Gjennom et felles sett av forpliktelser vil charteret også bidra til å sikre kvaliteten på samarbeidsaktivitetene universitetet deltar i med utenlandske partneruniversiteter gjennom Erasmus+.

Erasmus Charter for Higher Education (pdf)

UiOs Erasmus Policy Statement beskriver institusjonens strategi for å oppfylle forpliktelsene i charteret.

UiOs Erasmus Policy Statement (pdf)

Publisert 29. apr. 2014 10:05 - Sist endret 6. mai 2021 09:41