Nyheter

Bildet kan inneholde: gatelykt, lys, bygning, gul, gjøre.
Publisert 19. aug. 2021 10:09

Et konkret klimamål frem mot 2030, samt opprettelse av et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern er noen av forslagene i utkast til ny klima- og miljøstrategi for UiO. Nå kan studenter og ansatte komme med innspill.

Bildet kan inneholde: himmel, tre, motorkjøretøy, asfalt, fritid.
Publisert 14. aug. 2021 17:07

Bjørn Hallvard Samset fra CICERO påpeker i Khrono 9. august at også akademia må feie for egen dør. På universitetene argumenterer vi stadig for betydningen av forskningsbasert kunnskap og insisterer på at politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører må bygge på denne kunnskapen i deres handlinger. Da må vi også gjøre det selv. Først publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: samfunnet, begivenhet, rekreasjon, tre.
Publisert 10. nov. 2020 14:16

Vi jobber for tiden med en mobilitetsplan for UiO der vi skal legge til rette for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil. Planen skal føre UiO i en enda grønnere retning – i samvirke med ny klima- og miljøstrategi og konkrete tiltak for klimakutt.

Bildet kan inneholde: fontene, vann, himmel, vannfunksjon, dagtid.
Publisert 20. okt. 2020 17:19

UiO har fulgt opp og dels også gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember i fjor. – Nå intensiverer vi arbeidet med et forbedret klimaregnskap, et flyregnskap brutt ned på enhetsnivå, og en arbeidsgruppe som skal levere ny klima- og miljøstrategi, sier rektor Svein Stølen.

Bilde av de ulike bærekraftmålene.
Publisert 6. feb. 2020 14:36

Årets bærekraftkonferanse i Bergen er godt i gang, og jeg ser frem til to dager med inspirerende dialog og læring. Konferansen er nyttig også fordi den gir anledning til selvrefleksjon. Hvordan jobber vi med bærekraft ved UiO?

Bildet kan inneholde: bildetekst, tilpasning.
Publisert 27. okt. 2019 14:26

Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Her følger fire utvalgte eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 25 oktober.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 16. okt. 2019 07:18

Engasjementet er stort, og det er bra! Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og miljøarbeidet, og hva UiO har gjort så langt. Her kommer en første gjennomgang med noen eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 16. oktober. Innlegget vil følges opp med flere innlegg som går i mer detalj på utvalgte problemstillinger. Noen som viser hva som gjøres her og nå, og noen som ser fremover.