Grønn eiendom

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. 

illustrasjon gren inne i hus

UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn

I Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for universitetets eiendommer, er det satt mål og prinsipper for UiOs eiendomsutvikling, forvaltning og drift. Som en videreføring av masterplan vedtok universitetsstyret i juni 2017 Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

Årlige miljørapporter

Eiendomsavdelingen utarbeider årlig rapporter som beskriver tilstand og resultat for miljø og klima for UiOs eiendomsvirksomhet.

UiO-fakta

28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Universitetet i Oslo forvalter noen av landets flotteste bygninger og anlegg:

  • Eier 107 bygninger.
  • Bygningsmasse egne lokaler 472 000 m2.
  • Bygningsmasse leide lokaler 104 000 m2.
  • Rundt 70 prosent av fasadene og en del interiører er vernet eller fredet.
Publisert 14. apr. 2011 16:28 - Sist endret 21. sep. 2021 11:45