Miljørapport for UiOs eiendomsvirksomhet 2017

Årets miljørapport en den første som rapporterer på tiltakene og målene i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Bilde av gren i snakkeboblePå vei mot en fremragende grønn eiendomsvirksomhet

Universitetet i Oslo har oppnådd gode miljøresultat innen eiendoms-virksomheten, skriver John Skogen i               forordet til Miljørapport 2017. 

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Høsten 2017 sluttet Eiendomsavdelingen ved UiO seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Dartskive med pil med blad Rapportering av tiltak 2017

Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet er handlingsrettet, setter mål og identifiserer tiltak. Hvor langt kom vi?

Organisatoriske tiltak

Dette er tiltak som skal gjøre Eiendomsavdelingen i stand til å nå målene. 

Hus, tak, byggeklosserRapportens innhold og oppbygging

Miljørapport 2017 er den første miljørapporten som rapporterer på mål og tiltak i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.