English version of this page

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Derfor er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos arbeid med miljø og bærekraft, skriver eiendomsdirektør John Skogen i forordet til Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Hus, tak, byggeklosserStrategiens oppbygging 

Strategien inneholder tiltak som Eiendomsavdelingen skal gjennomføre: Ni områder som skal gi gevinst for miljø og klima og tre områder med organisatoriske tiltak.

Bilde av hus med gren med bladerVisjon

UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

Dartskive med pil med blad Mål og tiltak

Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet er handlingsrettet, setter mål og identifiserer tiltak. 

Organisatoriske tiltak

Dette er tiltak som skal gjøre Eiendomsavdelingen i stand til å nå målene.