Avfallsreduksjon og økt sortering

Illustrasjon

Avfall og forbruk står for en betydelig del av universitetets miljøpåvirkning. Avfall på avveie er ressurssløsing. Noen avfallstyper kan også medføre forurensning og helsefare dersom de ikke håndteres forsvarlig. God avfallshåndtering hindrer dette. 

Universitetet i Oslo har allerede innført utvidet kildesorteringsordning og god avfallslogistikk.

Mål 2040

Redusere avfallsmengden med 50 prosent*. Kildesortering med en materialgjenvinningsgrad på 80 prosent.

 

Mål 2020

UiO samlet: 85 prosent sorteringsgrad
Byggeprosjekter: 92 prosent sorteringsgrad

Legge til rette for gjenbruk på campus

Tiltak

 

Strakstiltak:

  • Etterspørre sorteringsgrad på 90 prosent i byggeprosjekter

Innen 2020:

  • Etablere samlet rapporteringsløsning for alt avfall ved UiO
  • Redusere emballasje, brekkasje og svinn på byggeplass

Strakstiltak:

  • Synliggjøre god gjenbrukspraksis i prosjekter

Innen 2020:

  • Etablere en felles IT-løsning for utveksling og gjenbruk av fungerende utstyr og materiell
  • Vurdere kostnader og nytte av gjenbruk

 

 

    * Kg. Basisår 2016.