Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø

Illustrasjon

UiO har over hundre bygninger på til sammen 470 000 eide og 110 000 leide kvadratmeter. Arealbruken er en av de største påvirkningsfaktorene for klimaavtrykket vårt. Ved å fokusere på arealeffektiv bruk, sikrer vi at nytten øker og at miljøbelastningen minsker. Samtidig er gode arealer utslagsgivende for trivsel og helse.

Mål 2040

UiOs arealer skal forvaltes til beste for miljø, studenter og ansatte

 

Mål 2020

Øke arealeffektiviteten med fem prosent Innleide areal skal bidra positiv til UiOs samlede miljøeffektivitet

Tiltak

 

Strakstiltak:

  • Analysere arealbruk
  • Gjennomføre rydding av eksisterende lagerarealer

Innen 2020:

  • Etablere systemer og ordninger som sikrer bedre utnyttelse av ulike arealer

Strakstiltak:

  • Etterspørre miljøsertifisering ved innleie av areal
  • Etterspørre grønne bilag og stille miljøkrav ved nye kontrakter

Innen 2020:

  • Bygningens miljøstandard skal være et kriterium ved valg av leieobjekt