Innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsvirksomheten

Illustrasjon

UiOs eiendomsvirksomhet står for rundt halvparten av UiOs samlede kjøp av varer, produkter og tjenester. Vi stiller krav til produkter, leveranser og leverandører. Slik blir det mindre risiko for at leverandørene velger gårsdagens miljøskadelige løsninger, og miljø- og klimabelastningen reduseres.

Mål 2040

Bruke innkjøpsmakten for å skape miljøgevinst og klimagassreduksjon

 

Mål 2020

Stille miljøkrav i alle anskaffelser Stille klare miljøkrav gjennom hele leveransekjeden

Tiltak

 

Strakstiltak:

  • Innarbeide standardkrav
  • Vurdere og innarbeide BREEAM NOR-kravene for anskaffelser knyttet til byggeprosjekter

Innen 2020:

  • Dokumentere miljøeffekt av innkjøpskravene

Strakstiltak:

  • Framskaffe oversikt over bruk av underleverandører

Innen 2020:

  • Utforme oversikt over aktuelle miljøkrav
  • Innarbeide krav som sørger for at 80 prosent av alle leverandører er miljøsertifisert