Miljøeffektiv bygningsmasse

Illustrasjon

Drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen påvirker klima og miljø. God bygningsdrift er bra for miljøet. God dialog med brukerne i planlegging av bruken av bygningene, kan gi ytterligere miljøgevinst. Begrepet miljøeffektiv handler om at man får høy nytteverdi, mens miljøbelastningen er lav.

Mål 2040

Bygge, oppgradere og drifte bygningsmassen miljøeffektivt

 

Mål 2020

Videreutvikle helhetlig miljøledelse i eiendomsvirksomheten Nye bygninger skal minst oppfylle BREEAM Excellent Bruke BREEAM som utgangspunkt for miljømål ved rehabilitering av bygg God drift = grønn drift

Tiltak

 

 

 

Strakstiltak:

  • Beslutte miljøledelseordning, for eksempel BREEAM-in-Use

Innen 2020:

  • Etablere rutiner for å skifte ut komponenter hvis det gir miljøgevinst

Strakstiltak:

  • Oppsummere UiOs erfaringer med nybygg og BREEAM NOR

Innen 2020:

  • Strømlinjeforme BREEAM-prosessen
  • Benchmarke miljøprestasjon i grønne bygg

Strakstiltak:

  • Erfaringsdeling:Hva gir en vellykket BREEAM-prosess

Innen 2020:

  • Videreutvikle Eiendomsavdelingens prosjekthåndbok ved å inkludere BREEAM-kriterier for standard prosjektgjennomføring

Strakstiltak:

  • Synliggjøre sammenheng mellom god og effektiv drift og miljø- og klimagevinster

Innen 2020:

  • Gjennomføre pilotprosjekt for kvalitetsmessig god og miljøeffektiv drift