Miljøvennlig transport

Illustrasjon

Transport har betydelige miljø- og klimakonsekvenser. UiO er med sine tre campuser, 28 000 studenter og 7 000 ansatte, avhengig av mange transportløsninger – både for mennesker og leveranser.

Mål 2040

All transport knyttet til UiOs eiendomsvirksomhet skal være utslippsfri

 

Mål 2020

Eiendomsvirksomhetens transport skal være fossilfri i 2020 Jobbe for at flere skal gå eller sykle til jobben – eller reise kollektivt Tilrettelegge for ansattes og studenters utslippsfrie kjøretøy

Tiltak

   

Strakstiltak:

  • Etterspørre utslippsfri transport av person, varer og tjenester ved EAs anskaffelser

Innen 2020:

  • Kun benytte utslippsfrie kjøretøy til egen transport

Innen 2020:

  • Utarbeide en mobilitetsplan
  • Samarbeide med Ruter om å videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet
  • Tilby gode sykkelfasiliteter

Innen 2020:

  • Etablere en moderne infrastruktur for parkering og lading