Fremragende grønn kompetanse

Illustrasjon

Eiendomsavdelingen skal skape rom for et fremragende, grønt universitet. Den skal støtte opp under UiOs ambisjoner om å være et ledende europeisk universitet.

Fremragende grønn kompetanse må til i planleggingsfasen, prosjektene, forvaltningen, driften av bygningene og de tilhørende støttefunksjonene for at eiendomsvirksomheten skal bli fremragende grønn.

Mål 2040

UiOs eiendomsvirksomhet sin kompentanse på miljø og klima er på høyde med de beste i eiendomsbransjen

Mål 2020

Målrettet oppbygging av miljø- og klimakompetanse på tvers av UiOs eiendomsvirksomhet Signalisere miljøambisjon i stillingsannonser knyttet til UiOs eiendomsvirksomhet Øke praktisk miljøkompetanse hos UiOs studenter

Tiltak

   

Strakstiltak:

  • Gjennomføre behovs- og kompetansekartlegging

Innen 2020:

  • Etablere grønn kompetanseutviklingsplan

Strakstiltak:

  • Synliggjøre UiOs miljøambisjoner ved utlysninger
  • Etterspørre relevant miljøkompetanse ved lederrekruttering

Innen 2020:

  • Stille relevante miljø- og klimarelaterte kompetansekrav ved rekruttering

Strakstiltak:

  • Gjennomføre kildesorteringskampanjer ved semesterstart

Innen 2020:

  • Gjennomføre holdnings- og handlingskampanjer blant annet på UiOs nettsider og sosiale medier