Systemer som bistår og synliggjør miljøarbeidet

Kvist i sirkelsystem

Profesjonalisering og gjennomføring i miljøarbeidet forutsetter et systematisk arbeid. Vi må sikre en minstestandard for ivaretakelse av miljøforhold, fremme miljø- og klimaeffektive løsninger og legge til rette for erfaringsdeling.

Ivaretakelse og oppfølging av miljøtiltak gjøres både innenfor økonomisystemet, kvalitetssystemet for bygningsdrift, Xpand, anskaffelsessystemet, BREEAM, Prosjekthåndboka og internkontrollssystemer innenfor HMS.

Mål 2040

Ha hensiktsmessige systemer for oppfølging av UiOs eiendomsvirksomhet som støtter UiOs klima- og miljøvisjon

Mål 2020

Miljøstandardisere UiOs eiendomsvirksomhet Bruke BREEAM-metodikk der det er hensiktsmessig

Tiltak

 

Strakstiltak:

  • Avklare miljøledelsesystem og eventuell miljøsertifisering

Innen 2020:

  • Gjennomføre miljøsertifisering av UiOs eiendomsvirksomhet
  • Videreutvikle ansvarsmatriser og tilhørende rapporteringssystemer

Strakstiltak:

  • Synliggjøre gevinstrealisering av BREEAM
  • Tydeliggjøre når BREEAM skal brukes og på hvilken måte

Innen 2020:

  • Innarbeide BREEAM NOR-føringer i aktuelle styringssystemer