Visjon

UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

Illustrasjon

Mål 2040

 • Klimanøytral eiendomsvirksomhet i 2040
 • Redusere UiOs energibruk pr m2 med 40 prosent
 • All transport knyttet til UiOs eiendomsvirksomhet skal være utslippsfri
 • Redusere avfallsmengden med 50 prosent. Materialgjenvinningsgrad på 80 prosent
 • Velge giftfrie bygningsprodukter og materialer med dokumentert lavt klimaavtrykk
 • Bruke innkjøpsmakten for å skape miljøgevinst og klimagassreduksjon
 • UiOs arealer skal forvaltes til beste for miljø, studenter og ansatte
 • Bygge, oppgradere og drifte bygningsmassen miljøeffektivt
 • UiOs utearealer skal fremme miljø og biologisk mangfold og skape trivsel og naturglede

Organisatoriske tiltak

 • En ledelse, organisasjon og kultur som fremmer klima og miljø og gir grønne resultater
 • Fremragende grønn kompetanse
 • Systemer som bistår og synliggjør miljøarbeidet
Publisert 13. sep. 2017 11:26 - Sist endret 14. nov. 2017 13:39