Miljørapport for UiOs eiendomsvirksomhet 2018

Miljørapporten for 2018 er en viktig milepæl for Eiendomsavdelingen. Det er det første hele året Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet har fått virke, og vi har jobbet med å gjennomføre de ambisiøse strakstiltakene vi satte oss i 2017.

Bilde av gren i snakkeboblePå fortsatt stø kurs mot en fremragende grønn eiendomsvirksomhet

Vi har gjort mye riktig i vårt miljøarbeid, men det er også en del som  gjenstår, skriver John Skogen i forordet til årets rapport. 

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Høsten 2017 sluttet Eiendomsavdelingen ved UiO seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Dartskive med pil med blad Rapportering av tiltak 2018

Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet er handlingsrettet, setter mål og identifiserer tiltak. Hvor langt kom vi?

Organisatoriske tiltak

Dette er tiltak som skal gjøre Eiendomsavdelingen i stand til å nå målene. 

Hus, tak, byggeklosserRapportens innhold og oppbygging

Miljørapport 2018 rapporterer på mål og tiltak i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.