Miljørapport for UiOs eiendomsvirksomhet 2020

Miljørapport 2020 rapporterer på mål og tiltak i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet. Dette er det fjerde året UiOs Eiendomsavdeling har jobbet for å oppfylle målene i miljø- og klimastrategien.

Symbol av gren med blader

Forord

Stengte bygninger, økt bruk av hjemmekontor og mindre reisevirksomhet har gitt lavere klimautslipp i 2020 sammenlignet med 2019, skriver John Skogen i forordet til Miljørapport 2020.

Pil i blinkStatus for mål og tiltak 2020

Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet er handlingsrettet, setter mål og identifiserer tiltak. Disse tiltakene jobbet vi med i 2020.

Piler rundt hånd som holder kvistOrganisatoriske tiltak

Miljø- og klimastrategien beskrev en rekke organisatoriske tiltak Eiendomsavdelingen måtte gjennomføre for å ruste organisasjonen for å nå målene i miljø- og klimastrategien. De aller fleste var på plass allerede i 2019.

Hus bygget av ni firkanter med en trekant som takRapportens innhold og oppbygging

Miljørapport 2020 rapporterer på mål og tiltak i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Gren med blad, piler på hver sideEiendomssektorens veikart mot 2050

Høsten 2017 sluttet Eiendomsavdelingen ved UiO seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050.