Grønt UiO

Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift.

UiO er en stor institusjon med et stort økologisk fotavtrykk. Det er derfor viktig å få til en bærekraftig drift av universitetet.

I 2011 ble det etablert en miljøenhet ved UiO, som skulle bidra til at miljøsatsingen som universitetet satte seg som mål i Strategisk plan 2010-2020, ble en realitet.

UiOs miljøpolicy

UiOs ambisjonsnivå på vei mot å bli et grønt universitet ble vedtatt allerede i juni 2011. Miljøpolicyen var basert på Copernicus-charteret for bærekraftig utvikling. Copernicus-charteret, som tar utgangspunkt i at menneskets utnyttelse av biosfæren kan true både eksistens og balanse.

Charteret beskriver rollen universiteter har som utdanningsinstitusjoner, og konstaterer at det er universitetenes plikt å fremme miljøkompetanse og fremme en bærekraftig utøvelse av miljøetikk i samfunnet.

Bidra til alle deler av samfunnet

Ved å undertegne charteret, forpliktet Universitetet i Oslo seg til å informere, utdanne og mobilisere alle deler av samfunnet når det gjelder konsekvenser av økologisk rovdrift og hvordan dette påvirker global utvikling, samt å ta en ledende rolle når det gjelder å utvikle og tilby multidisiplinær utdanning relatert til problemer og løsninger for å bærekraftig utvikling.

Gjennom charteret forpliktet Universitetet i Oslo seg til å:

  • utvise reelt engasjement for prinsippene i Copernicus-charteret og utøvelsen av miljøhensyn og bærekraftig utvikling i det akademiske miljøet.
  • fremme bærekraftige forbruksmønstre og en miljøbevisst livsstil overfor ansatte, studenter og samfunnet som helhet.
  • ruste sine studenter til å møte miljøutfordringer i fremtiden.
  • undervise, lære opp og oppmuntre sine ansatte i miljøspørsmål, slik at de kan utføre sitt arbeid på en miljømessig forsvarlig måte.
  • tydeliggjøre, samle og videreutvikle sine miljøutdanningsprogrammer.
  • bidra til å utarbeide undervisningsmateriell, organisere offentlige foredrag og debatter, samt bredere formidling av miljø og klimautfordringer.
  • bidra til å utvikle miljørevisjoner.
Publisert 31. jan. 2011 09:53 - Sist endret 15. okt. 2019 11:14