Et løft for innovasjon

Kandidatene våre er det største bidraget vi gir til innovasjon i samfunnet.

Laboratoriearbeid, illustrasjon

(Foto: Øystein Horgmo, UiO)

Forskning og innovasjon står sentralt i kunnskapssamfunnet. For at forskningsbasert kunnskap i enda større grad skal komme til anvendelse kreves det bedre samspill mellom aktørene.

Akademia, universitetssykehusene, offentlige myndigheter, næringsliv og privat kapital må virke enda bedre sammen for å styrke vår felles innovasjons- og entreprenørskapskapasitet.

UiO har ett senter for forskningsdrevet innovasjon – Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) og deltar i tillegg i fem andre slike sentre. I tillegg forsker Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret) på samspillet mellom sosiale og teknologiske krefter som bidrar til innovasjon i ulike sammenhenger.

Innovasjon er en vesentlig del av universitetenes samfunnsoppdrag.
Det er en nøkkel for å realisere vår livsvitenskapssatsing.
UiO har mange gode resultater å vise til.

Vårt kommersialiserings-selskap Inven2 er ledende på nordisk nivå. Imidlertid har vi et uforløst
potensial for innovasjon, og derfor har UiOs ledelse tatt initiativ til et særskilt innovasjonsløft.

Knut Fægri, viserektor, UiO

UiO eier også 33 prosent av Oslo Tech/Forskningsparken hvor Startup Lab spiller en viktig rolle for å dyrke frem nye bedrifter. UiO skal intensivere innovasjonsarbeidet i 2016.

En av UiOs viktigste innovasjonspartnere er Oslo universitetssykehus (OUS), og sammen med nettopp OUS eier UiO Inven2, Nordens største aktør innen kommersialisering av forskning. Inven2 leverte rekordtall for innovasjon ved UiO og OUS i 2015.

UiO-66

UiO-66 er det første i en serie UiO-materialer som har innovativt potensiale. Bruksområdet kan være å fange CO2 på en mer effektiv måte, fjerne giftige gasser eller til å transportere medisiner i kroppen. UiO-66 kommer fra Kjemisk institutt og miljøet fikk i 2015 støtte gjennom Forskningsrådets FORNY program og er i dag UiOs største FORNY-prosjekt.

Senter for entrepenørskap

Senter for Entreprenørskap tilbyr 18 studieprogrammer innenfor entreprenørskap.

Gründerskolen kombinerer praksis og studier i verdens beste innovasjonsmiljøer som Boston, San Francisco eller Singapore. Studieprogrammet Sosialt entreprenørskap gir studentene førstehåndserfaring gjennom å skape en bærekraftig bedrift ved UiO og University of Cape Town, Sør-Afrika. Vi er opptatt av at innovasjon integreres i undervisning. Kurset Utvikling av nye legemidler på Farmasøytisk Institutt gir god forståelse av prosessen «fra ide til produkt».

UiO:Livsvitenskap

Gode bygg er avgjørende for fremragende kvalitet i forskningen og utdanningen. Det planlagte bygget for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) vil bli liggende i Gaustadbekkdalen med kort avstand til eksisterende forskningsmiljøer ved UiO, Oslo universitetssykehus og SINFTEF. Det vil åpne for mer avansert forskningssamarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, og vil sikre høy kvalitet og relevans i utdanning og forskning.

Start UiO

Start studenter
Studentforeninger som Start UiO gir studenter et uvurderlig nettverk på tvers av fakulteter på UiO. Når flere fagfelt møtes i faglige og sosiale situasjoner legger man til rette for at gode idéer kan oppstå. (Hans Fredrik Vestneshagen, leder av Start UiO)
Publisert 1. juni 2016 14:49 - Sist endret 7. juni 2016 09:52