English version of this page

Strategi2020

Strategisk plan for UiO for perioden 2010-2020 inneholder retning og ambisjonsnivå for alle UiOs aktiviteter.

Strategi2020

Tiårsperspektivet ble valgt fordi forventninger til universitetene ville øke fram til 2020. UiO ønsket å være i forkant og møte utviklingen med høye ambisjoner.

Hovedambisjon

Strategiens hovedambisjon var "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste."

De "fem universitetene"

Strategien er inndelt i fem hovedkapitler med 28 delstrategier hvor universitetets klassiske kjerneoppgaver behandles integrert og ikke hver for seg:

 1. Et grensesprengende universitet
 2. Læringsuniversitetet
 3. Et samfunnsengasjert universitet
 4. Et handlekraftig universitet
 5. Det gode universitet

 

Noen viktige grep

Målet er at UiO skal bidra sterkere i den internasjonale fagutviklingen og til å løse samfunnets utfordringer. Blant de viktigste grepene i Strategi2020 er:

 • økt internasjonalisering
 • mer tverrfaglighet
 • økt vekt på forsknings- og utdanningskvalitet
 • bedre oppfølging av studenter og ansatte
 • bedre ledelse
 • bedre samspill mellom ekstern og egenfinansiert forskning.

2015: Tverrfaglighet

UiO hadde fokus på ulike temaer i ulike år i forbindelse med Strategi2020:

 

 

Publisert 21. mars 2019 13:34 - Sist endret 21. mars 2019 15:12