English version of this page

Catherine Cornille

Catherine Cornille er ny æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Portrett av Catherine Cornille, æresdoktor ved UiO

Catherine Cornille. Foto: Boston College

Catherine Cornille er professor i komparativ teologi ved Boston College. Hun har utdannelse fra KU Leuven og University of Hawaii og har vært tilknyttet en rekke ledende europeiske, asiatiske og amerikanske universiteter.

Cornille er en kreativ og uredd forsker som utfordrer vedtatte sannheter på religionsfeltet og vektlegger betydningen av å inkludere kvinneperspektiver i religionsteologi og –dialog.

Med bøker som The Im/Possibility of Interreligious Dialogue (2008) har Cornille gitt enestående bidrag til metodisk gjennomtenkning av hva som står på spill i komparativ teologi, også politisk, kulturelt og filosofisk. Hun viser samtidig hvordan nettopp religion kan bidra lokalt og globalt til økt forståelse og samarbeid mellom folk og kulturer.

Cornille har særlig fokusert på forholdet mellom asiatiske religioner og kristendom. Med dyp sakkunnskap og metodisk innovasjon har hun utforsket forholdet mellom kristendom, hinduisme, buddhisme og islam fra en interreligiøst perspektiv.

Publisert 8. juli 2022 08:52 - Sist endret 8. juli 2022 08:57