English version of this page

Æresdoktorer UiO 2020, kreert i 2022

Disse ble tildelt æresdoktorgraden på UiOs årsfest 2. september 2022, utsatt fra 2020.

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det medisinske fakultet

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Rektoratet

Publisert 25. mars 2020 10:00 - Sist endret 27. sep. 2022 18:08