English version of this page

Æresdoktorgrad og kreering

UiOs æresdoktorgrad (doctor honoris causa) gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Den tildeles uten at kandidaten har forsvart en avhandling i disputas. UiO har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824. De utnevnes som regel hvert tredje år ved UiOs årsfest 2. september.

Æresdoktorer i 2020

I 2020 blir det tildelt 15 æresdoktorgrader ved Universitetet i Oslo.

Ta kontakt

Seksjon for samfunnskontakt

Om æresdoktorgraden

En institusjon som har rett til å gi doktorgrad, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen”.

Regler og retningslinjer

Vedtatt av Universitetsstyret 4. mai 2004, endret 14. juni 2011.

Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo

Tidligere æresdoktorgrader ved UiO

Universitetet i Oslo har tildelt æresdoktorgrader siden 1902: