English version of this page

Jubileumsåret 2011

Universitetet i Oslo har endret Norge i over 200 år. I jubileumsåret 2011 publiserte vi en serie fortellinger om universitetets bidrag til samfunnet.

Publisert 5. okt. 2011 12:36

Vi har mye å takke juristen Jens Evensen for. Sammen med medarbeidere i rettsavdelingen til Utenriksdepartementet formulerte han i setningen ”Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten”.

Publisert 26. sep. 2011 15:15

Fridtjof Nansens akademiske oppdagertrang har satt spor som inspirerer en rekke fagdisipliner selv i vår tid. Hans forskning var betydningsfull for en ung nasjon og Nansen inspirerte til en kurs for Norge som gikk bort fra Sverige, mot havet, og mot nordområdene.

Publisert 9. sep. 2011 08:45

En av de viktigte grunnene til at ledende nordmenn kjempet for et universitet her i landet for mer enn 200 år siden, var behovet for å utdanne lærere som kunne styrke kunnskapsnivået i et fattig land under fremmed herredømme.

Publisert 23. aug. 2011 13:55

For 200 år siden ble norske leger utdannet i Danmark. Parallelt med at Norge i 1814 fikk sin egen grunnlov ble også Det medisinske fakultet opprettet som en del av det unge Kongelige Frederiks Universitet. Nasjonen kunne utdanne sine egne leger og starte oppbygning av et nasjonalt helsevesen.

Publisert 20. juni 2011 11:45

Børskrakk og dype økonomiske kriser i mellomkrigstiden underbygget politikernes interesse for hva vitenskapen kunne bidra med for å forhindre slike kriser for fremtiden. De innledet et tett samarbeid med økonomene ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2011 15:22

I 1811 ga danskekongen opp motstanden mot det han trodde ville bli en politisk separatistinstitusjon. Han fikk rett – universitetet fikk en uvurderlig betydning for Norges frigjøring.