Gro Harlem Brundtland: Refleksjoner rundt et 200-årsjubileum

Universitetsplassen 1957: Jeg var atten år og klar til å studere. Det ble medisin, men under store kvaler, for var ikke økonomi og jus like interessante alternativer? Med stort engasjement hadde jeg i gymnastiden lest min mors bok "Statsforfatningen I Norge" av Johs Andenæs, kunne ikke legge den fra meg, så spennende var den.

Frisch og Brofoss inspirerte i retning av økonomistudiet. Nei, det var ikke lett! Men, så har da livet brakt meg mye innsikt I begge de "fagene" jeg måtte velge bort den gangen!

Fantastisk tid

Studieårene ble en fantastisk tid. Jeg hadde mange eksepsjonelle lærere. Vi møtte unge mennesker fra hele landet, og hadde så mye å lære av hverandre.

Studentlivet utenfor lesesalen viste seg også å være en svært viktig kilde til personlig utvikling og innsikt. For meg står disse seks årene som gledesfylte, spennende, og helt avgjørende for livet, arbeidet og fremtiden.

Aldri noe alternativ til UiO

Det var aldri i mine tanker å studere noe annet sted enn ved Universitetet i Oslo, til tross for at jeg var blant de få unge i min generasjon som hadde bodd et år i utlandet (USA) med min familie, og kunne hatt en lavere terskel enn de fleste for å tenke utover den norske hovedstadens rammer. Det illustrerer de store forandringene som er skjedd. Ikke så mye blant våre barn, men barnebarna og deres generasjon rommer mange som søker studier ute i verden, helt eller delvis.

Universitetet viktig for samfunnsutviklingen

Internasjonaliseringen setter nå raskt stadig sterkere preg på oss alle. For universitetene har den gjennom århundrene vært en selvfølge. Kunnskap krysser landegrensene, og alle forskere og lærere har vært seg det bevisst, langt, langt tilbake i tid. Står man utenfor, har man alt å tape. Derfor er det så viktig at vi iallfall i 200 år har hatt Universitet i den norske hovedstaden. Det har hatt en enorm betydning for hele den norske samfunnsutviklingen. Tenk bare hva vi ville ha gått glipp av hvis vi først rundt 1905 som nasjon var kommet så langt!

Publisert 31. aug. 2011 11:28 - Sist endret 26. nov. 2012 10:21