English version of this page

UiO i tal 2017

Registrerte studentar 28 007
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 2 708
Tilsette (årsverk)

6 613

Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 780
Støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (årsverk) 956
Administrative tilsette og drift (årsverk) 1 712
Fakultet 8
Museum 2
Bibliotek, tal på bøker (trykte og elektroniske) 2 935 360
Bibliotek, tal på løpande abonnement på tidsskrift (trykte og elektroniske) 34 932
Økonomi 7,8 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 62 i verden

Om tala

Tala viser resultata for førre året og blir oppdaterte i juni kvart år.

Se òg:

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endra 16. nov. 2017 21:31