English version of this page

UiO i tal 2019

Registrerte studentar 27 505
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 3 000
Tilsette (årsverk)

6 595

Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 804
Støttestillingar for undervising, forsking og formidling (årsverk) 1 098
Administrative tilsette og drift (årsverk) 1 693
Fakultet 8
Museum 2
Bibliotek, tal på bøker (trykte og elektroniske) 2 925 868
Bibliotek, tal på løpande abonnement på tidsskrift (trykte og elektroniske) 27 479
Økonomi 8,15 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 59 i verden

Om tala

Tala viser resultata for førre året og blir oppdaterte i mars kvart år.

Se òg:

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endra 7. mai 2020 11:14