UiOs bærekraftspris for beste masteroppgave

Prisen deles ut og vinnerne presenterer i år sine masteroppgaver under Studentenes miljøfestival 3. september. Hver av vinnerne mottar kr 10 000.

Om prisen

Prisen ble etablert i 2018 og deles ut til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftsmål. Formålet med prisen er å inspirere til originalitet og kvalitet i masterprosjekter som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling. Masteroppgaven må ha klar relevans for ett eller flere av bærekraftsmålene.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen, ta kontakt med:

Grethe Thrane Johansen

Seksjon for samfunnskontakt
Telefon: 22854010

Årets prisvinnere

Hvert år kåres tre vinnende masteroppgaver. UiOs pris for beste masteroppgaver knyttet til FNs bærekraftsmål ble første gang utdelt i 2018. Prisen deles ut i forbindelse med årsfesten hvert år. I år går prisen til masterstudenter fra JF, MN og SV.

Priskomité

Forslag fra fakultet og sentre blir vurdert av en tverrfaglig komité som består av følgende:

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo
  • Professor Dan Banik, Senter for utvikling og miljø
  • Viserektor Åse Gornitzka

UiO og FNs bærekraftsmål

I 2015 ble FNs medlemsland enige om den ambisiøse erklæringen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. FNs bærekraftsmål ble vedtatt for å realisere en slik endringsagenda.