UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

Prisen deles ut under UiOs årsfest 2. september. Hver av vinnerne mottar kr 10 000.

Om prisen

UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave ble etablert i 2018 og deles ut hvert år til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftmål. Formålet med prisen er å inspirere til originalitet og kvalitet i masterarbeider som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling. Masteroppgaven må ha klar relevans for ett eller flere av bærekraftmålene. Særlig spennende er arbeider som gir originale bidrag til vår forståelse av sammenhengen mellom de ulike målene i bærekraftagendaen.

Forslag til kandidater

 • Hvert fakultet foreslår 2 kandidater – en mann og en kvinne. Fakulteter som har sentre kan foreslå 3 kandidater. Sentre som hører inn under Universitetsstyret kan nominere én kandidat hver.
 • Oppgaven skal være levert i studieåret 2019/2020
 • Karakter A eller B skal være oppnådd

Forslaget skal inneholde

 • En kort anbefaling av kandidaturet (maks 1 side)
 • En kort oppsummering av oppgaven (maks 1 side)
 • Masteroppgaven skal legges ved

Frister

 • Frist for forslag til kandidater: 1. august 2020
 • Juryering: 18. august 2020
 • Fordi koronasituasjonen har åpnet for utvidet innleveringsfrist av masteroppgaver denne våren, kan kandidater som ikke får sin karakter innen fristen for nominasjon, bli nominert neste år.

 

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen, ta kontakt med:

Gry Kolbjørnsen, rådgiver ved Seksjon for samfunnskontakt

Prisvinnere

Hvert år kåres tre vinnende masteroppgaver. UiOs pris for beste masteroppgaver knyttet til FNs bærekraftmål ble første gang utdelt i 2018. Prisen deles ut i forbindelse med årsfesten hvert år.

Priskomité

Forslag fra fakultet og sentre blir vurdert av en tverrfaglig komité som består av følgende:

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo
 • Professor Dan Banik, Senter for utvikling og miljø
 • Viserektor Åse Gornitzka

UiO og FNs bærekraftmål

I 2015 ble FNs medlemsland enige om den ambisiøse erklæringen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. FNs bærekraftmål ble vedtatt for å realisere en slik endringsagenda.