English version of this page

Nominasjon

Anders Jahres medisinske priser for 2021.

I oktober 2021 vil det bli utdelt to medisinske priser:

  • Anders Jahres medisinske pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Prisen er på NOK 1 000 000.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre medisinske forskere i de nordiske land. Vedkommende må ikke fylle 40 år før etter 15. juni 2021. Prisen er på NOK 400 000.

Hvem kan nominere

Alle tjenestegjørende medisinske professorer i de nordiske land inviteres til å sende inn forslag på kandidater. Forslagene må være i pdf og ikke overstige 3 MB.

De må sendes til sekretær for utdelingskomiteen, Ingunn Rode Grorud, i.r.grorud@medisin.uio.no, innen 1. februar 2021.

Hva må sendes inn

For at forslagene skal kunne tas i betraktning må de være ledsaget av:

  1. En utførlig begrunnelse
  2. En publikasjonsliste over de siste 5 årene (begrenset til publikasjoner med den nominerte som første- eller seniorforfatter) og en liste med opp til 20 utvalgte publikasjoner
  3. Curriculum vitae

Det innsendte materialet skal være på engelsk.

Forslag som er sendt inn tidligere, må sendes inn på ny for å komme i betraktning, og må sendes i samme form som nye forslag.

Utdelingskomiteen vil sterkt oppfordre til forslag om kandidater til prisen for yngre forskere. Prisen er en viktig stimulans og anerkjennelse for aktive forskere.

 

Svein Stølen
rektor

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Publisert 4. jan. 2019 10:39 - Sist endret 28. okt. 2020 11:28